NOTÍCIES

Els veïns d’Almussafes van donar a Humana 25 tones de tèxtil usat en 2015 per a destinar-los a un fi social

Les donacions en els huit contenidors de l’entitat sense ànim de lucre augmenten un 18% respecte a l’any anterior

La reutilització contribuïx a la protecció del medi ambient: la roba arreplegada evita l’emissió de 79 tones de CO2

La valoració de la roba usada arreplegada a Espanya per Humana ha permés destinar 9,3 milions d’euros entre 2010 i 2014 a projectes d’educació i agricultura en l’hemisferi Sud.


Humana Fundació Poble per a Poble, organització no governamental per al desenrotllament (ONGD) que des de 1987 promou la protecció del medi ambient a través de la reutilització de tèxtil i Du a terme programes de cooperació a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia així com d’ajuda social a Espanya, va arreplegar 25.038 kg de tèxtil usat a Almussafes en 2015, una xifra que representa un augment del 18% respecte a l’any anterior (21.292 kg).

La Fundació té instal·lats huit contenidors on la ciutadania deposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de llar que ja no utilitza i als que Humana els dóna una segona vida.

L’arreplega de tèxtil és un servici gratuït per al municipi i representa un estalvi important en els gastos d’arreplega i eliminació de residus urbans. En l’actualitat, la Fundació compta amb més de 800 ajuntaments i 500 empreses col·laboradores a Espanya.

En la delegació de la Comunitat Valenciana, disposa de 600 contenidors que l’any passat van arreplegar 1.318 tones de tèxtil usat. A nivell global, la Fundació va arreplegar a Espanya 16.800 tones amb una plantilla de 420 empleats, la qual cosa significa que genera una ocupació indefinit a temps complet per cada 40.000 quilograms.

“Afortunadament, cada vegada hi ha més consciència dels beneficis ambientals i socials que representa la correcta gestió de residus tèxtils. Estem molt agraïts als ciutadans i ciutadanes per les seues donacions i volem que sàpien que darrere de cada contenidor hi ha un treball intens de preparació per a la reutilització, amb la finalitat d’allargar la vida útil de les prendes i donar un fi social a la roba usada”, afirma Salva Palacios Pardo, responsable de l’àrea d’Arreplega d’Humana en l’àrea de llevant.
 
Menys emissió de CO2
 
La reutilització i el reciclatge de tèxtil contribuïxen a la protecció del medi ambient, atorgant una segona vida a una peça que d’una altra manera aniria a parar a l’abocador: cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea . Les 25 tones recollides l’any passat a Almussafes representen un estalvi de 79 tones de CO2 a l’atmosfera.
 
Jerarquia de gestió de residus
 
La jerarquia de gestió que establix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, prima la prevenció de la generació dels residus, impulsant en segona instància la seua preparació per a la reutilització, en tercera instància el seu reciclatge o aprofitament material, seguit d’altres tipus de valoracions inclosa l’energètica, i finalment la disposició o eliminació segura, quan la resta d’opcions no ha sigut possible. Esta jerarquia encaixa en el Pla Estatal Marco de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022 i en la Directiva Marco de Residus (DMR) de la Unió Europea.

Les prendees depositades en els contenidors d’Humana tenen dos destins: una part s’envia a les plantes de classificació (a Madrid, Barcelona o Granada) i la resta es ven a empreses de reciclatge. Els articles enviats a les plantes es distribuïxen així:

El 59% es prepara per a la reutilització: el 14% es destina a les botigues secondhand, i el 45% es tracta de roba qualitat Àfrica que s’exporta per a ser venuda a preus baixos a comerciants locals a fi de satisfer la demanda d’estos països, impulsar l’activitat econòmica local i generar recursos per al desenrotllament.

El 35% es destina a reciclatge.

El 2%, a valoració energètica.

El 4%, a tractament final (centre de tractament de residus).
 
La valoració de roba com a motor de cooperació al desenrotllament
 
Tots els recursos generats amb l’activitat d’arreplega i valoració de la roba a Espanya es dediquen al fi social de l’organització. Gràcies a això, entre 2010 i 2014 es van destinar 9,3 milions d’euros a projectes d’educació i agricultura a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

Anualment els programes de cooperació de la Fundació involucren a 90.000 persones, bàsicament en àrees rurals amb alts índexs de pobresa. Entre els països en què Humana treballa junt amb les organitzacions i la població locals figuren Angola, Guinea-Bissau, Moçambic, República Democràtica del Congo, Malawi, Zàmbia, Zimbabwe, Xina, Índia, Equador o Brasil. A més, alguns d’estos projectes han rebut fons externs procedents de la Unió Europea o l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID).

“La roba valorada per Humana s’ha convertit en suport real per a estes poblacions gràcies als ciutadans i a les institucions que avalen el nostre treball. El nostre model de finançament assegura la sostenibilitat de la Fundació i dels seus programes de cooperació, en un període en què els fons públics espanyols dedicats a cooperació han descendit”, assegura Jesper Wohlert, coordinador general d’Humana.
 
Suport local i sensibilització
 
Com a complement a l’arreplega selectiva de tèxtil, Humana compta amb programes de suport local en els municipis en què està present, ja siga en col·laboració directa amb l’ajuntament o bé a través d’entitats locals. En 2015 es van distribuir 1.828 Bons d’Ajuda a la vestimenta en 85 localitats, per un valor global de 54.840 euros. Tenen un valor de 30 euros cada un i permeten adquirir prendes gratuïtes en les nostres botigues secondhand.

També impulsa un programa d’agricultura social, amb un centenar d’usuaris en sis municipis (quatre a Catalunya i dos en la Comunitat de Madrid), i un programa de sensibilització centrat en aspectes com a canvi climàtic, reutilització i Objectius de Desenrotllament Sostenible. Són una mostra del compromís de la Fundació al revertir en la societat part dels recursos generats amb la gestió de la roba usada.
 
Noves botigues secondhand
 
Humana promou la segona vida de la roba com a pilar de la moda sostenible: no hi ha peça més sostenible que la que ja està fabricada. La xarxa de botigues és essencial en esta labor d’impuls de la reutilització. La Fundació compta amb 37 establiments: 18 a Madrid, 15 a Barcelona, dos a Sevilla i dos a Granada.

L’any passat es van estrenar quatre (dos a Madrid i dos a Barcelona) i a principis de gener ha obert les seues portes la número 37, en la capital d’Espanya.
 
Sobre Humana
 
Humana és una organització no governamental per al desenrotllament (ONGD) que des de 1987 promou la protecció del medi ambient a través de la reutilització de tèxtil i Du a terme programes de cooperació a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia així com d’ajuda social a Espanya. L’organització disposa de 5.200 contenidors per a l’arreplega de roba i calçat en les principals ciutats espanyoles gràcies als acords que manté amb més de 800 ajuntaments i prop de 500 entitats i empreses privades.

Humana disposa de 37 botigues de venda de roba de segona mà a Madrid (18), Barcelona (15), Sevilla (2) i Granada (2) que generen els recursos necessaris per al finançament dels programes de cooperació. La Fundació Du a terme campanyes de sensibilització entorn de la importància de la reutilització i el reciclatge tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació en els països del Sud.

Humana compta actualment amb 420 empleats. Forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 32 països.

Categorías:NOTÍCIES, SOCIETAT