NOTÍCIES

Almussafes forma a 25 obrers desocupats en prevenció en la construcció

El curs oferix la possibilitat d’obtindre la targeta professional de la construcció


Dijous passat 4 de febrer, el consistori d’Almussafes va inaugurar un curs de nivell bàsic de prevenció en construcció, de 60 hores de duració, que també incorpora un curs d’especialitat d’obra de 6 hores per a obtindre la corresponent targeta professional. Un total de 25 veïns especialistes en l’esmentada activitat y actualment desocupats es formen en este taller que es clausurarà dimarts que ve 16 de febrer. L’ajuntament, a través de la seua Regidoria d’Ocupació, sufraga el cost del curs, que ascendix a la quantia d’1.840 euros, i que s’emmarca en la línia estratègica nombre 2, encunyada com a Foment de la Formació, del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016, aprovat en el ple del passat 14 de gener.

Facilitar la formació i qualificació de les persones desocupades de la localitat com a mitjà per a la seua inserció laboral, així com als veïns i veïnes amb treball, en este últim cas amb la finalitat d’impulsar el seu reciclatge professional i la seua adaptació a l’evolució constant del mercat de treball són els dos objectius prioritaris de la línia estratègica nombre 2 del Pla de Foment de l’Ocupació, aprovat pel consistori d’Almussafes en la sessió plenària del passat mes de gener.

En este sentit, des de la Regidoria d’Ocupació que dirigix el primer edil, Toni González, s’ha llançat la primera de les ofertes formatives incloses en el programa estratègic i que arriba, precisament, en el moment en què l’Ajuntament ha aconseguit l’informe favorable de la Direcció General de Sostenibilitat Financera de la Conselleria, en el que queda acreditat que l’exercici de competències en matèria d’ocupació per part el consistori d’Almussafes no posa en risc la sostenibilitat financera de la hisenda municipal.

El fet que el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016, dotat pressupostàriament amb més d’un milió d’euros, incloga la posada en funcionament d’un Pla d’Ocupació Local, que suposarà la contractació directa per part de l’ajuntament de més d’una vintena de veïns i veïnes en situació de desocupació, i que les funcions que desenrotllaran alguns d’ells se centraran en l’àmbit de la construcció, ha portat al consistori municipal a apostar per la convocatòria d’un curs de nivell bàsic de prevenció en construcció i en l’especialitat d’obra, en el que els alumnes obtindran la targeta professional de la construcció. “Hem detectat una necessitat de contractació de personal qualificat en l’esmentat sector professional, però molts dels candidats, encara tenint experiència provada en el sector, no compten amb la formació requerida i amb este curs solucionarem eixa problemàtica”, destaca l’alcalde.

Com a conseqüència del que preveu la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i del que establix el vigent Conveni General del Sector de la Construcció, la Fundació Laboral de la Construcció té encomanat el desenrotllament i l’emissió de la Targeta Professional, un document per mitjà del qual s’acrediten, entre altres dades, la formació rebuda pel treballador del sector en matèria de prevenció de riscos laborals; la seua categoria professional; i els seus períodes d’ocupació en les distintes empreses en què haja exercit la seua activitat.

Així mateix, des dels Servicis Públics d’Ocupació, SERVEF, no es llancen ofertes formatives en este sentit i per tant l’Ajuntament no incorre en duplicitat ni coincidència amb els certificats de professionalitat amb la celebració d’este curs de 66 hores de duració, incloent les últimes 6 per a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció.

Els 25 desocupats locals, tots ells oficials de primera i segona categories i també peons, van assistir dijous passat 4 de febrer a la primera de les sessions del taller, que complementa les 26 hores presencials que se celebren en la sala de conferències del Centre Cultural amb altres 40 hores a distància.

Els conceptes bàsics sobre seguretat i salut, els riscos específics i la seua prevenció en el sector de la construcció, els elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos i els procediments generals i pla d’actuació per als primers auxilis són els conceptes bàsics del programa formatiu, que celebrarà les seues pròximes sessions demà dimarts dia 9, el dijous 11 i divendres 12 i el dimarts 16, de 15.30 a 20.30 hores.

Categorías:NOTÍCIES, OCUPACIÓ