NOTÍCIES

El servici de taxi d’Almussafes per als desplaçaments a les infraestructures sanitàries registra 211 usos en el segon semestre de l’any

Des de juny de 2017, 151 persones de la localitat han sol·licitat esta línia de transport als centres sanitaris de referència

L’Ajuntament d’Almussafes ha tancat l’any amb una inversió de 7.000 euros per a sufragar les esmentades ajudes econòmiques individualitzades i consigna 20.000 euros en el nou pressupost


La ciutadania d’Almussafes pot acollir-se novament a la línia de subvenció destinada al transport als Centres Sanitaris de Referència, emplaçats a Alzira i Sueca, que concedix l’Ajuntament. El servici de taxi, que es va reprendre al juny del passat any 2017, compta amb una assignació pressupostària de 20.000 euros en els comptes municipals del 2018. El segon semestre del passat any es va tancar amb un total de 151 beneficiaris de les ajudes econòmiques, que es concedixen de manera individualitzada a aquelles persones que tenen les seues visites mèdiques fora de l’horari de cobertura de la línia d’autobusos. Els interessats han de sol·licitar el servici almenys 5 dies abans de la data establida per a la cita i tan sols abonen 2 euros pel desplaçament, ja que el consistori municipal sufraga la resta del cost del servici.

Els veïns i veïnes d’Almussafes ja poden sol·licitar en el departament de Benestar Social de la localitat la utilització del servici de taxi que els acostarà a les infraestructures sanitàries de referència per als almussafenys. Donada la demanda existent, el consistori municipal manté operatiu enguany 2018 este servici de desplaçament en taxi a un preu simbòlic de 2 euros, excepte per a les persones en situació d’emergència social greu, per a les quals és totalment gratuït.

Per a poder accedir al mateix, els sol·licitants hauran d’estar empadronats i ser residents a Almussafes i dirigir-se al departament de Benestar Social en el seu horari d’atenció amb un mínim de cinc dies d’antelació respecte a la cita sanitària per a poder gestionar degudament les sol·licituds. A més, els interessats podran anar amb una altra persona sempre que la seua situació requerisca d’acompanyament. En les bases, únicament s’exclou de la petició de l’esmentat programa als veïns que tinguen dret a utilitzar, per al seu trasllat a l’hospital o centre sanitari corresponent, vehicles o sistemes de transport facilitats o subvencionats per la Conselleria de Sanitat, com és el cas de les ambulàncies.

De juny a desembre de 2017, el servici de taxi ha comptabilitzat 211 viatges, 151 beneficiaris de les ajudes individualitzades i una inversió global de 7.000 euros per part de l’Ajuntament d’Almussafes. Enguany 2018, la quantia pressupostada per a sufragar les subvencions ascendix a 20.000 euros, “ja que són un total de 12 mesos d’operativitat del servici i, per tant, esperem un nombre més gran de peticions”, destaca el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.

Són els propis professionals i empreses del sector situades a Almussafes els que oferixen el transport que només es manté actiu per a les visites mèdiques que queden fora de l’horari de cobertura de la línia d’autobusos, encara que excepcionalment, i per raons que hauran de ser valorades pels tècnics del Departament de Benestar Social, es podrà fer servir el servici de taxi fora de l’horari establit, sempre que concórreguen circumstàncies d’emergència o necessitat social. “Hi ha moltes persones que no poden desplaçar-se al centre sanitari en els trams horaris en què no hi ha freqüència d’autobús i per este motiu posem a disposició dels almussafenys este servici més que necessari”, argumenta Manzano.

Tal com s’arreplega en les bases de concessió de les ajudes, es tracta “d’articular un sistema de transport àgil i assequible als centres sanitaris corresponents amb caràcter transitori fins que la Generalitat establisca per als veïns d’Almussafes una mobilitat sanitària adequada i de qualitat”.

Categorías:NOTÍCIES, SANITAT