MANTENIMENT i NETEJA

Almussafes neteja els seus embornals per a previndre el risc d’inundacions

Amb l’objectiu de minimitzar els riscos que suposen les fortes pluges que solen generar-se en esta època de l’any, l’Ajuntament d’Almussafes ja ha emprés les intervencions tendents a propiciar un funcionament efectiu del sistema d’arreplega d’aigües pluvials en el nucli urbà.

Durant este mes de setembre, l’empresa concessionària del servici, GIRSA, que anualment efectua al voltant de quatre campanyes de neteja del conjunt d’embornals de la localitat, està realitzant les tasques de posada a punt dels mateixos.

“Cada any per estes mateixes dates prestem una especial atenció a l’estat de la xarxa de clavegueram de l’àrea urbana, ja que volem reduir les complicacions que poden ocasionar les intenses precipitacions que generalment ens assoten en l’estació tardorenca”, explica el regidor d’Obres i Servicis, Jaime Wic.