NOTÍCIES

Almussafes exigix a Iberdrola que brinde un servici de subministrament elèctric de qualitat

El ple municipal aprova una moció conjunta en representació de tot el poble d’Almussafes

Els talls de llum en la població són habituals i sense avís previ o posterior als abonats


Els veïns d’Almussafes estan farts de les successives interrupcions en el subministrament elèctric que patixen, de manera aleatòria i des de fa anys, per part de la companyia Iberdrola. La carència de comunicació prèvia als abonats, molts d’ells empreses que depenen de la maquinària connectada a la xarxa elèctrica per a desenrotllar la seua labor professional, i al propi Ajuntament d’Almussafes, ha portat a l’executiu a aprovar una moció en què es denuncia públicament el fet i es trasllada del mateix als diferents organismes i empreses que poden actuar respecte d’això.

Segons explica la regidora de Medi Ambient “el nostre poble porta anys suportant esta lamentable conjuntura de talls continus de llum, la majoria d’ells de curta duració, encara que també s’han detectat alguns que s’han prolongat durant diverses hores provocant greus molèsties i un elevat cost econòmic i material en els aparells i maquinària connectats a la xarxa elèctrica en el cas de les empreses i particulars”.

La situació s’agreuja davant de l’absència reiterada d’un anunci informatiu previ per part d’Iberdrola del cessament del subministrament elèctric, en el cas que este estiga programat, o bé de la causa que ha provocat el tall de llum, davant d’una possible avaria detectada. L’únic constatat fins a la data, el succeït entre els mesos de novembre i desembre del 2015, en el que l’empresa va advertir a diferents pobles de la Ribera que, per raons de manteniment i millora de la xarxa de distribució, produiria una sèrie de talls, perfectament tancats en el temps i difosos a través dels mitjans de comunicació.

Atés que la companyia subministradora accepta les queixes particulars que els traslladen els usuaris abonats, però no admet que l’Ajuntament d’Almussafes puga expressar la seua disconformitat en nom de tots els ciutadans, la corporació municipal ha optat per denunciar públicament la situació a través d’una moció, a més d’elevar posteriorment el descontentament a les empreses, administracions i organismes reguladors oportuns. De fet, l’acord es va a traslladar a la Mancomunitat de la Ribera Baixa del Xúquer, a la Conselleria d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en qualitat de responsable de les Infraestructures, al Ministeri de Foment del Govern d’Espanya, a la Xarxa Elèctrica d’Espanya i a la Comissió Nacional d’Energia (CNE).

“No podem permetre que Almussafes i la Ribera del Xúquer es convertisquen en una zona de baixa qualitat en el subministrament elèctric, perquè això redundaria en la reducció del nostre potencial de creixement econòmic i, consegüentment, en la baixada de la qualitat de vida de la nostra ciutadania”, destaca l’edil. I afirma, “el nostre ajuntament farà les gestions oportunes i necessàries perquè el subministrament elèctric en el nostre municipi tinga un servici de qualitat i no es torne a repetir una altra situació semblant a què patim fins a la data”.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME