MEDI AMBIENT

Almussafes desinfecta els cinc pipicans del nucli urbà

L’acció preventiva en les zones d’oci dels gossos es realitzarà, com a mínim, quatre vegades a l’any

L’ajuntament invertix més de 23.000 euros anuals en tractaments per a controlar les plagues en el municipi

L’empresa MJC és la concessionària del contracte de desratització, desinfecció i desinsectació i també de vectors i contra la legionella


L’Ajuntament d’Almussafes porta més de dos dècades apostant per la realització de campanyes preventives de les diferents plagues en el municipi, encara que durant els últims anys estos controls s’han anat ampliant basant-se en les noves necessitats originades. Enguany, en concret, el consistori municipal ha decidit apostar, així mateix, per l’aplicació d’un tractament preventiu de plagues en els cinc pipicans municipals. De fet, este mateix matí, operaris de l’empresa MJC Servicis han procedit a la desinfecció de les esmentades àrees dedicades a l’oci i escampament dels cans, una campanya que es repetirà periòdicament, encara que la freqüència serà d’un mínim de quatre sessions anuals. El servici de desinfecció, desinsectació i desratització d’edificis municipals, així com la desratització i desinsectació del clavegueram municipal, tant del nucli urbà com dels dos polígons industrials és essencial per a combatre les plagues. Esta acció es complementa, així mateix, amb la campanya de prevenció de vectors mosques i mosquits, així com el control preventiu de legionella en el sistema de reg per aspersió i en les fonts ornamentals de la localitat. Entorn de 23.000 euros anuals és el cost del manteniment dels esmentats tractaments de xoc, amb els que l’ajuntament està aconseguint mantindre el poble lliure de plagues, principalment en el període estival, estació de l’any en què generalment proliferen els nivells de població de les mateixes.

Hui dilluns, 13 de novembre, l’empresa concessionària del servici per al control de les plagues de la població, ha completat el nou tractament de desinfecció en els parcs canins d’Almussafes. Des de primeres hores del matí, els operaris han procedit a la polvorització i posterior aromatització de les esmentades àrees, amb l’objectiu de facilitar la seua obertura al públic tres hores més tard. “Som la població de la comarca amb major quantitat d’instal•lacions per a l’oci i escampament de gossos per habitant. “En l’actualitat, tenim actius un total de cinc grans espais, que sumen una extensió global de 20.000 metres quadrats i que lògicament volem mantindre en les millors condicions d’higiene i lliures de gèrmens i bacteris”, comenta la regidora de medi ambient, Teresa Iborra.

Esta intervenció directa en els solars, que l’ajuntament manté majoritàriament assetjats i dotats de bancs per a l’ús dels propietaris, a més del mobiliari necessari per a dipositar les excrements dels cans, s’ha sumat a les que periòdicament realitza l’empresa MJC Servicis en la població.

L’executiu local invertix anualment més de 23.000 euros en els diferents plans de xoc contra les plagues. Les campanyes incloses en el contracte comprenen, cada vegada, un nombre més gran d’actuacions. La desinfecció, desinsectació i desratització també incorpora tractaments sectoritzats en el clavegueram del nucli urbà i àrees industrials. Així mateix, es realitzen intervencions per al manteniment i revisió de les plagues en els edificis públics i s’actua contra les mosques i mosquits a través del Pla de prevenció de vectors que controla directament els focus de reproducció dels insectes en zones sensibles per la seua orografia.

El servici de manteniment i control higiènic sanitari reglamentari de tots els circuits de reg per aspersió existents en el nucli urbà i polígons, així com de les fonts ornamentals de les zones verdes, per a evitar focus de legionella també són intervencions regulades en el contracte de concessió.

Categorías:MEDI AMBIENT, NOTÍCIES