NOTÍCIES

Urbanisme executa setmanalment actuacions de millora a les vies públiques i terme municipal d’Almussafes


El paquet d’intervencions completades pels treballadors del POL (Pla d’Ocupació Local) i la brigada municipal d’Almussafes durant la passada setmana ha estat nombrós.

Quant a l’apartat de reparacions, s’ha actuat sobre el sostre de la sèquia del Camí Sendeta i sobre diverses senyals verticals del nucli urbà, a més de donar solució a la fuga d’aigua detectada al pàrquing de la pista d’automodelisme.

En l’Avinguda de La Foia en direcció al polígon, s’han executat les obres necessàries per a la col•locació del cartell informatiu de situació.

Així mateix, s’ha renovat la coberta del contenidor situat al parc del Sagrari i s’han instal•lat altres dos bancs de resina, prop de l’eixida de la Llar dels Jubilats.

El pàrquing entre els carrers Sant Josep i Cano també ha estat objecte de millora amb la col•locació de topes de fusta i al carrer Benifaió, s’han posat dos registres de canalització fecal.

L’alçat de la vorera d’una de les basses del parc del Sagrari amb la finalitat d’evitar que les fulles dels arbres caiguen a l’aigua i el descobriment i formigonat de 10 arquetes en el camp de futbol municipal, per tal d’evitar el robatori de coure de les instal•lacions elèctriques integren també el calendari e treballs executats.

En el plànol general adjunt t’indiquem l’emplaçament de tots ells.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME