JOVENTUT

Un total de 82 universitaris d’Almussafes perceben les subvencions municipals

L’Ajuntament abona 8.200 euros en ajudes als universitaris per a finançar transport, llibres de text i material educatiu del curs 2014-2015.

El consistori municipal estudia l’increment de les ajudes als estudiants per a l’any que ve.


La consignació, per part del consistori municipal de 10.000 euros en els comptes generals d’enguany, amb destinació al finançament de part del cost de desplaçament, llibres de text i material didàctic dels estudis superiors, ha fet possible que un total de 82 estudiants universitaris d’Almussafes s’hagen beneficiat de les ajudes del curs educatiu 2014-2015. El passat 21 de febrer es va tancar el termini de presentació de les instàncies per a acollir-se a la subvenció municipal, concedida per l’ajuntament per primera vegada en la seua història i fixada en un màxim de 100 euros per alumne. La demanda de peticions generada per esta iniciativa ha sigut elevada i des de l’executiu local es treballa en l’aplicació d’una major dotació pressupostària per a repartir entre els alumnes durant el present curs 2015-2016.

El foment de l’educació del consistori d’Almussafes, a través d’una política de beques i ajudes en totes les etapes educatives, contínua donant els seus fruits a Almussafes. L’última aposta presentada en este àmbit, la creació de les ajudes municipals destinades al finançament dels gastos que generen els estudis dels universitaris locals del passat curs 2014-2015, xifrades per un import de 10.000 euros, han tingut finalment a 82 beneficiaris. Precisament esta mateixa setmana, l’ajuntament ha fet efectiu l’abonament de l’import de la subvenció, de 100 euros per alumne, en els seus respectius comptes.

Tots ells van formalitzar la corresponent sol•licitud durant el termini establit en les bases reguladores, normativa que especificava que els estudiants havien d’estar empadronats en la localitat d’Almussafes un mínim de dos anys, a més d’estar matriculats en el curs acadèmic 2014-2015 en qualsevol de les universitats Espanyoles les ensenyances del qual estaven compreses en ensenyaments universitaris oficials adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de Grau i també als títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic. Així mateix, podien ser beneficiaris de la subvenció aquells estudiants que estaven completant el Projecte Final de Carrera, en el cas concret d’ensenyances que requerien la superació del dit projecte per a l’obtenció de la titulació corresponent.

L’ajuda als universitaris es gestiona des del Departament de Joventut, que en estos moments manté a l’enfront de la regidora, Davinia Calataiud, qui afirma que “el suport econòmic, via subvenció, perquè els jóvens de la localitat completen els seus estudis superiors, afavorint així la seua formació per al seu futur accés al mercat laboral, és necessari i requerix d’un compromís que l’Ajuntament d’Almussafes ha assumit i va continuar desenrotllant amb total responsabilitat”. En esta línia, la regidoria ja està treballant en l’augment de la consignació pressupostària que se li va a fixar a esta subvenció en els comptes generals de 2016, dotació amb què se sufragaran les ajudes dels estudis superiors del present curs 2015-2016. “El nostre objectiu és incrementar la quantia màxima per alumne per damunt dels 100 euros, lloc som conscients que els gastos que afronten les seues famílies són molt més elevats”, conclou l’edil.
Para más información, contactar con Mª José Girona

(Departamento de Prensa Tel: 96 178 45 55/ 637549301)

e-mail: almussafes_bim@gva.es

Categories: JOVENTUT, NOTÍCIES