TRANSP. NORMATIVA DIRECTRIUS ENTITAT LOCAL

SUBVENCIONS: ORDENANÇA GENERAL I PLA ESTRATÈGIC 2020-2023

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENT
DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)20/12/2019
DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)24/04/2020
ORDENANÇA GENERAL
DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENT
DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)20/12/2019
DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)24/04/2020
PLA ESTRATÈGIC 2020-2023