LABORAL

Prorrogat el servei Punt Labora per quatre anys més a Almussafes

El terminal per als serveis d’intermediació laboral està instal·lat en l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Almussafes


Prorrogat el servei Punt Labora per quatre anys més a Almussafes

L’Ajuntament d’Almussafes acaba de prorrogar, per un període de quatre anys, l’acord subscrit amb LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació des del 3 de maig de 2019 per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral mitjançant la implantació del servei Punt Labora, que està situat en l’Agència de Desenvolupament Local.

Amb data 3 de maig de 2019 LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i l’Ajuntament d’Almussafes van signar un conveni de col·laboració per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral mitjançant la implantació del servei Punt Labora. El citat acord va modificar i va completar determinats aspectes de la col·laboració adoptada anteriorment amb l’entitat local, per a adaptar-ho a la normativa vigent en la matèria.

Atés que la resolució subscrita establia, en la seua clàusula huitena una vigència de quatre anys des de la data de la seua signatura, podent-se renovar per un període de fins a quatre anys addicionals en qualsevol moment anterior a la finalització del citat termini, l’alcalde, Toni González, i el director de Labora, Enric Nomdedéu, han procedit a formalitzar la corresponent pròrroga.