TAULER d'ANUNCIS

OCUPACIÓ PÚBLICA: PROJECTE T’AVALEM (INSTAL.LACIÓ, MANTENIMENT I RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA) – CONVOCATÒRIA 2021 – ACTES DE RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS DEL PERSONAL TÈCNIC

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ
CODI DIR3L01460351
1- DATA DE PUBLICACIÓ
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL DIRECTIU)
15/12/2021
1- DATA D’APROVACIÓ
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL DIRECTIU)
15/12/2021
2- DATA DE PUBLICACIÓ
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL DOCENT)
15/12/2021
2- DATA D’APROVACIÓ
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL DOCENT)
15/12/2021
3- DATA DE PUBLICACIÓ
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL ADMINISTRATIU)
15/12/2021
3- DATA D’APROVACIÓ
ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL ADMINISTRATIU)
15/12/2021
DESCRIPCIÓINFORMACIÓ
SEGONA FASEUna vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades i segons el resultat definitiu de la puntuació de la fase de baremació, es convoca a la segona fase d’ENTREVISTA a les 10 candidatures que han obtingut major puntuació, i que tindrà lloc el DIA: 22/12/2021 al CENTRE CULTURAL, C/ Ausiàs March , 39
DESCRIPCIÓDOCUMENT
1- ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL DIRECTIU)
2- ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL DOCENT)
3- ACTA DE RESOLUCIÓ
D’AL.LEGACIONS
(PERSONAL ADMINISTRATIU)
DESCRIPCIÓENLLAÇ
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA –
ÀREES TEMÀTIQUES –
OCUPACIÓ
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
ADL – DESTACATS
ACTUALITAT –
OCUPACIÓ PÚBLICA