NOTÍCIES

Noves intervencions de manteniment urbà per part de l’Ajuntament d’Almussafes


El calendari de millores urbanes, executades pels operaris de la brigada municipal, junt amb els 17 treballadors contractats a través dels programes d’ocupació del Servef EMCORD i EMCORP, ha sumat una nova setmana a Almussafes. Reparacions de voreres i embornals en les vies públiques del nucli urbà i també de les àrees industrials, millora de la senyalització vertical i condicionament dels aparcaments públics, entre ells el nou espai habilitat en el Camí Sendeta, són les principals accions realitzades del 12 al 16 de març.

En el mapa general d’actuacions s’indiquen les zones de localització del calendari d’actuacions de manteniment executades des de dilluns passat dia 12 i fins al divendres 16 de febrer, tant en els carrers com en les zones verdes, dependències municipals i àrees industrials.

Tal com es percep en les imatges, la reparació de voreres i d’embornals tant en els carrers del nucli urbà com en els dos polígons industrials d’Almussafes han centrat bona part de les intervencions de millora urbana completades.

Així mateix, la posada a punt de la senyalització vertical i la instal·lació, reparació i renovació de noves cobertes metàl·liques en els contenidors del nucli urbà i de les zones industrials han centrat el calendari d’obres setmanal, la planificació del qual incorpora un ampli palmito d’incidències diàries, algunes d’elles fruit de les peticions traslladades directament per la ciutadania.

La reparació i reposició de material en els parcs públics per a mascotes i la millora dels aparcaments municipals, entre ells el condicionament del nou espai del Camí Sendeta, utilitzant per a això el farcit de triturat resultant del fresatge dels carrers, completen l’itinerari de millores urbanes.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME