TRANSP. NORMATIVA DIRECTRIUS ENTITAT LOCAL

NORMATIVA EN VIGOR: APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS EFECTUADES EN EL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL I PUBLICACIÓ DEL NOU TEXT REFÓS

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ
DATA DE PUBLICACIÓ (ANUNCI BOP)30/12/2020
DATA D’APROVACIÓ (ANUNCI BOP)24/12/2020
DATA DE PUBLICACIÓ (EDICTE AJUNTAMENT)30/12/2020
DATA D’APROVACIÓ (EDICTE AJUNTAMENT)15/12/2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
ANUNCI BOP
EDICTE AJUNTAMENT