EDUCACIÓ

L’IES Almussafes seleccionat entre els 51 centres pilot dels centres col·laboratius digitals

El Centre Digital Col·laboratiu és una de les actuacions clau del Pla Estratègic de Transformació Digital de l’Administració de la Generalitat (GENDigital2025), dins de l’eix Educació Digital


L’IES Almussafes seleccionat entre els 51 centres pilot dels centres col·laboratius digitals

L’IES Almussafes ha sigut un dels 51 centres pilot seleccionats a tota la Comunitat Valenciana on s’està implantant el nou model de Centre Digital Col·laboratiu des del mes de setembre d’este curs 2021-2022. El Centre Digital Col·laboratiu, CDC, és una de les actuacions clau del Pla Estratègic de Transformació Digital de l’Administració de la Generalitat (GENDigital2025), dins de l’eix Educació Digital, i pretén vertebrar un conjunt d’accions que possibiliten la transformació del model educatiu valencià, dotant la comunitat de les eines tecnològiques necessàries per a l’adaptació de les persones a aquest canvi de paradigma digital.

La transformació del model educatiu és un procés de llarg recorregut que requereix habilitar totes les dimensions de l’educació, així com nous canals per a la relació entre els agents que conformen el sistema educatiu. El principal objectiu és evolucionar el sistema, a través de la creació d’un nou entorn virtual d’aprenentatge i col·laboració entre els docents, l’alumnat i les seues famílies i els equips directius, i assentar les competències digitals sota un model flexible i inclusiu.

Tot això, a través d’infraestructures tecnològiques i eines de gestió consolidades que serviran de motor del canvi per a la posada en marxa del nou model de centre educatiu.

En aquest sentit, el Centre Digital Col·laboratiu se sustenta en una sèrie de pilars tecnològics, amb possibilitats d’integració entre si i capaces de suportar centenars de milers d’usuaris a diferents nivells: centre, professorat i alumnat i famílies.

Els esmentats pilars són el sistema operatiu Lliurex, programari lliure, que continuarà sent el preferent per als centres educatius públics de la GVA, la plataforma AULES, entorn virtual d’aprenentatge (EVA) de la GVA sobre Moodle y la plataforma Web Família, programari propietat de la GVA, com a eina de comunicació entre els centres o docents amb les famílies o l’alumnat.

Així mateix, s’inclouen les pàgines webs de cada centre educatiu, PORTALEDU, desenvolupat sobre l’eina WordPress, programari lliure y la plataforma Office 365 de Microsoft controlada per la GVA, que complementa les anteriors, potencia l’ús de les TIC en els centres educatius, proporciona comptes de correu electrònic i fomenta el treball col·laboratiu tant a nivell de centre com entre professorat i alumnat.

Una vegada més l’IES Almussafes s’ha anticipat des del 2015 amb la tecnologia de Google Apps for Education, a l’ús de les TICS i el correu electrònic dins de les aules, cosa què li ha permés fer front al confinament pandèmic satisfactòriament al mateix nivell que altres centres privats i concertats, però també, per tal de ser seleccionat com a centre educatiu pilot d’un dels grans plans estratègics de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en l’ús de les noves tecnologies.