ECONOMIA

L’Ajuntament d’Almussafes sufragarà el projecte de modernització dels hidrants d’incendis en el Polígon Nord

L’executiu local també aportarà el 25 per cent del cost necessari per a desenvolupar del Pla de Mobilitat del parc empresarial

Totes dues qüestions es van abordar durant la reunió de la comissió de seguiment de la EGM del Polígon Nord


L’alcalde d’Almussafes, Toni González, es va comprometre el passat  dijous, 23 de juliol, a executar el projecte per a la renovació i modernització de les boques d’incendi del polígon Nord amb fons municipals, durant la sessió celebrada per la comissió de seguiment del conveni de la EGM del Polígon Nord a l’Ajuntament. La trobada també va servir per a abordar altres dues qüestions de gran rellevància per a la consolidació de la citada àrea industrial, com el seu Pla de Mobilitat, una intervenció que s’escometrà de manera immediata i en la qual el consistori d’Almussafes participa amb l’assumpció del 25 per cent del seu cost d’execució. Ramón Collado, president de la Junta Directiva de la EGM i Romina Moya, gerent del citat ens també van departir al costat del president de l’executiu local sobre el desenvolupament del Pla d’Emergència de l’àrea industrial.

La primera Entitat de Gestió i Modernització (EGM) creada a la Comunitat Valenciana, fundada al desembre de 2019 a l’empara de la Llei valenciana d’Àrees Industrials per les empreses que integren el Polígon Nord d’Almussafes, continua avançant en el Pla d’Actuació del Polígon Nord d’Almussafes.

Després de la reunió telemàtica celebrada el 28 d’abril a fi de constituir la seua primera junta directiva, la presidència de la qual ostenta Ramón Collado, de Ercros, SA. i la vicepresidència l’alcalde,  Toni González, i immersos ja en la nova normalitat, els membres de la comissió de seguiment del conveni, constituïda al febrer del present any 2020 i les trobades del qual se celebraran semestralment, es van donar cita dijous passat, 23 de juliol, en el despatx de l’Alcaldia per a tancar acords de la ruta traçada en el Pla d’Acció que permeten avançar en la modernització d’aquesta àrea industrial.

Entre les intervencions més rellevants destaca la renovació i modernització dels hidrants d’incendis en el polígon, “una infraestructura clau i prioritària per a aconseguir la consolidació de la zona industrial”, explica Moya. La connexió de les boques d’incendis a la xarxa de proveïment d’aigua millorarà la seguretat del polígon, en disposar d’un mitjà d’extinció més potent durant la intervenció dels bombers.

“Desenvolupar aquest projecte amb les subvencions que l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) concedia a les àrees industrials és inviable en aquest moment com a conseqüència de les crisi sanitària de la COVID19”, destaca el president de l’executiu. De fet, l’IVACE ha destinat les ajudes per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la Comunitat Valenciana a altres línies de suport econòmic empresarial per a ajudar a pal.liar els efectes derivats de la crisi. Davant aquesta situació, l’Ajuntament d’Almussafes assumirà el cost de l’execució de l’obra civil que brindarà el servei al polígon. “Ens hem compromés a sufragar aquesta intervenció que s’iniciarà, després del període estival, l’empresa EGEVASA, amb un pressupost aproximat de 10.000 euros”, comenta González.

Durant la reunió de la comissió, integrada per dos representants de la EGM, el seu president i la seua gerent, Romina Moya, i pel president de l’executiu local i l’enginyer tècnic industrial, Manuel Duart, tots dos representant a l’Ajuntament d’Almussafes, també es van abordar altres dos temes inclosos en el Pla d’Acció.

El primer projecte que veurà la llum serà el desenvolupament del Pla de Mobilitat, un altre dels requisits indispensables per a convertir al polígon Nord en una àrea industrial consolidada. La citada actuació urbanística, pressupostada en 6.000 euros i el termini d’execució de la qual s’ha establit fins al pròxim 31 d’octubre, està confinanciada. La Direcció d’Indústria assumeix el 75 per cent del cost, i el 25 per cent restant el sufraga directament el propi Ajuntament d’Almussafes.

El Pla d’Emergència també va ser un dels punts debatuts durant la trobada. Segons Ramón Collado, “el document ja està redactat i la seua presentació formal es durà a terme una vegada formalitzat el PTM (Pla Territorial Municipal d’Emergències) per part del consistori d’Almussafes”.

Continuem treballant braç a braç amb la EGM del Polígon Nord en la millora constant de les nostres àrees industrials i en aquests moments canalitzant gran part de la nostra energia en el desenvolupament de tots els punts que conformen el Pla d’Acció. “Almussafes és un referent a nivell industrial i ha de situar-se en l’avantguarda de la innovació”, conclou l’alcalde.