MANTENIMENT i NETEJA

L’Ajuntament d’Almussafes repinta la senyalització en el paviment de tot el nucli urbà

Continuen les labors de neteja i manteniment per part de la brigada municipal, que es poden consultar en el mapa interactiu

https://Goo.gl/psfErP


Des de la Regidoria d’Obres i Serveis dirigida per l’edil Jaime Wic s’han realitzat multitud de treballs de neteja i manteniment durant les últimes dos setmanes.

Encara que les condicions meteorològiques han impedit el desenrotllament complet del calendari d’intervencions de neteja en profunditat inicialment previst, la brigada municipal sí que ha completat la posada a punt amb aigua a pressió dels carrers i les illes de contenidors de reciclatge soterrats, així com de parcs públics i altres zones que requerien d’una neteja amb més profunditat.

Quant a les intervencions de manteniment en la població, el major esforç de les últimes jornades s’ha focalitzat en el repintat de tota la senyalització del paviment del nucli urbà i en l’execució de reparacions en edificis públics. Entre les obres menors executades, destaquen la reparació de clots detectats en les vies públiques i d’espais de joc de les zones verdes i la implantació de mesures de seguretat en les fatxades de vivendes afectades per l’últim episodi de fortes pluges.

L’eliminació de la brutícia general en parcs i jardins de la localitat i en zones localitzades pel propi consistori o per comunicació directa de la pròpia ciutadania, les intervencions per a assegurar uns espais públics nets i segurs i la instal·lació de noves cobertes metàl·liques per a la fixació dels contenidors del nucli urbà i dels polígons industrials són accions que es repetixen setmanalment.

Consulta el mapa interactiu de totes les actuacions de neteja i manteniment en l’enllaç següent: https://Goo.gl/psfErP