AJUDES

L’Ajuntament d’Almussafes premia la creació de noves pimes

L’executiu municipal subvenciona amb 3.000 euros a cada negoci de nova obertura

La partida de les ‘Ajudes a emprenedors’ està dotada aquest 2021 amb 45.000 euros


L’Ajuntament d’Almussafes premia la creació de noves pimes

Hui, dimarts 9 de novembre, l’Ajuntament d’Almussafes ha obert el termini per a sol·licitar les ‘Ajudes Municipals a Persones Emprenedores’, les peticions de les quals podran presentar-se fins al pròxim 15 de desembre. El Consistori destinarà 45.000 euros a aquesta qüestió en la present convocatòria, sent la subvenció màxima per persona de 3.000 euros. Les bases completes poden consultar-se en el portal web municipal www.almussafes.net. “És gent que, ara més que mai, necessita que des de les administracions públiques se la tinga en compte, perquè les circumstàncies són molt complicades”, afirma l’alcalde, Toni González.

Les persones residents a Almussafes que s’hagen donat d’alta com a professionals autònoms a partir de l’1 d’octubre de 2020 i mantinguen en l’actualitat la seua activitat, així com les que entren a formar part d’aquest règim especial de la Seguretat Social abans del 15 de desembre de 2021, poden acollir-se a les ajudes convocades per l’Ajuntament de la localitat per a fomentar l’emprenedoria. El Consistori municipal ha reservat 45.000 euros entre aquest any i el pròxim (22.500 euros per exercici pressupostari), amb l’objectiu de donar suport a la posada en marxa de xicotetes i mitjanes empreses (pimes), concedint subvencions de 3.000 euros a cada nou negoci de nova creació.

“Hem de continuar fent costat a eixos valents que arrisquen els seus diners, el seu temps i el seu futur per a obtindre un o diversos llocs de treball i generar riquesa. És gent que, ara més que mai, necessita que des de les administracions públiques se la tinga en compte, perquè les circumstàncies són molt complicades i no podem permetre’ns perdre el seu talent”, assegura l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.

Les sol·licituds per a acollir-se a aquest programa poden presentar-se des de hui, dimarts 9 de novembre, i fins al pròxim dimecres 15 de desembre. En el cas de les persones físiques aquestes peticions hauran d’entregar-se preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes, mentre que en el cas de les persones jurídiques la sol·licitud haurà de registrar-se obligatòriament mitjançant aquest sistema.

Podran justificar-se despeses corrents de Seguretat Social, lloguer, llum, aigua, telèfon i les assessories destinades a afavorir la creació i consolidació de l’ocupació per compte propi en l’àmbit del municipi d’Almussafes. Entre els requisits indispensables per a acollir-se a les ajudes figuren estar empadronat i mantindre la residència efectiva almenys un any abans de la data d’alta en el Règim Espacial de Treballadors Autònoms (RETA), estar en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d’ocupació de Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) fins a la data d’alta en el RETA, tindre el domicili fiscal en Almussafes, presentar un pla de negoci que siga considerat viable econòmica i tècnicament i subscriure el Conveni d’Adhesió al Pla Estratègic d’Ocupació.

Anterior convocatòria

En la convocatòria de 2020 de les ‘Ajudes Municipals a Persones Emprenedores d’Almussafes’ l’Ajuntament va invertir 21.000 euros de fons propis per a subvencionar els projectes empresarials de set persones, les quals van rebre cadascuna d’elles una subvenció de 3.000 euros.