GENERAL

L’Ajuntament d’Almussafes inverteix 24.000 euros en 2019 per a ajudes a emprenedors

El consistori va atorgar l’any passat subvencions per a la posada en marxa d’un total de huit nous negocis

En pocs dies s’obrirà la convocatòria de 2020, les bases de la qual poden consultar-se ja en el portal web municipal


Les ajudes de l’Ajuntament d’Almussafes per a persones emprenedores afronten una nova convocatòria amb la qual l’executiu municipal busca continuar amb la generació de nous llocs de treball. Per a això, subvencionarà amb fins a 3.000 euros els projectes empresarials de persones treballadores autònomes iniciats entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. Les bases ja poden consultar-se en el següent enllaç. En 2019 aquesta línia d’ajudes incloses en el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020 va repartir un total de 24.000 euros entre huit nous negocis.

El Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020 de l’Ajuntament d’Almussafes continua desplegant les seues línies estratègiques, entre les quals es troba la número 5, corresponent a la potenciació de l’activitat emprenedora i de l’economia social. En aquest apartat, el consistori va atorgar en 2019 un total de huit subvencions per un import total de 24.000 euros. Concretament, les activitats comercials que van obtindre un impuls gràcies a aquestes ajudes municipals s’emmarquen en els sectors del coaching, l’estètica i el ioga, la gimnàstica estètica rítmica, el tall i la confecció, l’activitat esportiva, el lloguer d’automòbils sense conductor, l’acupuntura i la naturopatia, els espectacles en sales i locals i els serveis de cafeteria i restauració.

L’Ajuntament d’Almussafes inverteix 24.000 euros en 2019 per a ajudes a emprenedors

“A l’Ajuntament d’Almussafes som molt conscients de les dificultats a les quals s’enfronten les persones emprenedores per a trobar el suport financer i administratiu necessari per a posar en marxa o mantindre una activitat empresarial. Per això, cada any fem un esforç per a brindar a la població una línia de subvencions que contribueix a dinamitzar la xicoteta i mitjana empresa i, per descomptat, el comerç tradicional”, assegura l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González. “Aquestes ajudes, que poden aconseguir fins als 3.000 euros per sol·licitud, són en moltes ocasions decisives perquè els projectes puguen posar-se en marxa, amb tot el que això suposa a nivell laboral per a les persones beneficiàries”, destaca.

En pocs dies s’obrirà el termini per a optar a la convocatòria de 2020, les bases de la qual ja poden consultar-se en el portal web municipal, dins de subvencions. En elles es recull tota la informació relacionada amb aquesta iniciativa impulsada per a estimular la generació de nous llocs de treball mitjançant la creació d’empreses i promoció del treball autònom com a alternativa a l’ocupació per compte alié.

Condicions

Se subvencionarà a les persones treballadores autònomes o equivalent, sempre que a la data de la concessió de l’ajuda es mantinga l’activitat, que s’hagen donat d’alta en el Règim Especial de Persones Treballadores Autònomes o equivalent entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. També s’acceptaran sol·licituds per la constitució d’empreses d’economia social mitjançant la incorporació de socis/es treballadors/es o socis/es cooperativistes encara que el règim a la seguretat social que s’aplique siga el general, així com professionals col·legiats d’alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

Tal com es recull en les bases, la quantia de la subvenció serà d’un màxim de 3.000 euros per a un període màxim de 12 mesos i s’aplicarà durant un període mínim de 6 mesos des de l’alta de la persona treballadora autònoma. Així mateix, s’especifica que aquesta quantitat màxima es percebrà si es manté l’alta durant dotze mesos consecutius i que en cas que es mantinga entre els 6 i els 12 mesos l’ajuda es prorratejarà. Seran subvencionables despeses corrents com la quota de la Seguretat Social, el lloguer, l’electricitat, l’aigua, el telèfon o l’assessoria, que hauran de justificar-se a través de la presentació de les corresponents factures.

Les persones beneficiàries hauran d’estar empadronades i mantindre la residència efectiva en el municipi almenys un any abans de la data de publicació d’aquesta convocatòria i mantindre l’empadronament durant el període subvencionat. A més, és requisit indispensable constar com inscrites en GVA Labora com a aturades en data immediatament anterior a la data d’alta en la Seguretat Social, presentar un pla de negoci que siga considerat viable econòmica i tècnicament per la comissió tècnica i donar-se d’alta entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. Una vegada concedida la subvenció, l’Ajuntament anticiparà un primer pagament del 50% del màxim subvencionable, mentre que el restant 50% s’abonarà una vegada es justifique la subvenció.