NOTÍCIES

L’Ajuntament d’Almussafes executa noves intervencions de manteniment urbà


El calendari de millores urbanes, realitzades pels operaris de la brigada municipal, junt amb els treballadors dels plans d’ocupació en actiu d’Almussafes, ha sumat una nova setmana en la localitat. La reparació de desperfectes de caràcter menor en el nucli urbà i d’alguns dels illots de connexió del cablejat telefònic en el parc industrial Joan Carles I, així com la construcció d’un nou mur en la pista de skate són les principals accions realitzades del 30 d’abril al 4 de maig.

En el mapa general d’actuacions s’indiquen les zones de localització del calendari d’intervencions de manteniment executades durant l’última setmana, tant en les vies públiques com en les zones verdes, dependències municipals i àrees industrials.

El calendari d’obres programat ha incorporat la reparació de desperfectes de caràcter menor, principalment en el mobiliari urbà. Així mateix, els operaris han executat diverses reparacions i tasques de manteniment els illots per on passa el cablejat telefònic del polígon industrial i han construït un nou mur en la pista municipal de skate.

La posada a punt de la senyalització vertical i la instal·lació de noves cobertes metàl·liques en els contenidors, ambdós accions localitzades tant en el nucli urbà com de les zones industrials, també han centrat les obres setmanals, la planificació de les quals incorpora un ampli palmito d’incidències diàries.

La reparació i reposició de material en els parcs públics per a mascotes i la millora dels aparcaments municipals, utilitzant per a això el farcit de triturat resultant del fresatge dels carrers completen l’itinerari de millores urbanes realitzades.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME