NOTÍCIES

L’Ajuntament d’Almussafes estalvia prop de 800.000 euros amb la licitació de contractes menors

Este menor cost en les arques públiques amb la contractació d’obres, servicis i subministraments de caràcter menor, s’ha generat en l’últim any

L’executiu aconseguix, així mateix, preus de fins a un 20 per cent de reducció en alguns dels concursos referits a contractes majors


L’executiu d’Almussafes ha aconseguit disminuir el gasto en el capítol d’inversions amb la seua aposta per la licitació de bona part dels contractes menors referits no sols a actuacions urbanístiques, sinó també als servicis i subministraments, a pesar de no ser obligatori per llei com en el cas dels contractes majors. De fet, en l’últim any l’estalvi registrat ascendix a la quantia de 792.249 euros. Entre els contractes formalitzats, i que han suposat una reducció considerable de l’import pressupostat inicialment, es troba l’adquisició del material d’oficina, els treballs de la coberta dels patis de la Llar del Jubilat, la neteja viària i el manteniment de les zones verdes, així com la neteja dels edificis públics, este últim servici en mans ara de l’empresa municipal pública de servicis d’Almussafes (EMPSA).

El govern d’Almussafes ha aconseguit comptabilitzar estalvis de fins al 20% per a les arques públiques amb l’aplicació de la seua política d’afavorir la concurrència competitiva en bona part dels contractes menors referits no sols a obres sinó també a servicis i subministraments de caràcter anual.

La tramitació dels contractes menors, definits per no superar els 50.000 euros en el cas d’intervencions urbanístiques, o els 18.000 quan es tracta de servicis i subministraments, IVA exclòs en ambdós casos, no exigix la publicació d’anunci de licitació d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, al permetre que l’administració pública seleccione lliurement el contractista. De fet, fins a la data, el contracte menor ha sigut el “procediment estrela” en les organitzacions públiques locals per a triar els proveïdors. “A pesar que la normativa vigent de contractació administrativa no ens obliga a traure a licitació els contractes menors, és a dir aquells que no superen un determinat import econòmic, per una qüestió de responsabilitat nosaltres hem apostat per esta fórmula en la majoria d’ells, ja que amb això obtenim preus molt més assequibles que revertixen molt positivament en un menor gasto del nostre capítol d’inversions”, explica el president de l’executiu, Toni González. El resultat d’esta iniciativa és ben visible en xifres econòmiques, ja que l’estalvi aconseguit durant l’últim any ha ascendit a la quantia de 792.249 euros.

No obstant i amb l’objectiu de continuar generant ocupació, l’Ajuntament ha optat per limitar les ofertes de licitació de les intervencions urbanístiques de caràcter menor únicament a les empreses constructores amb seu a Almussafes, sempre que la seua activitat empresarial de resposta a l’oferta plantejada. En esta línia d’acció s’emmarquen el projecte de pavimentació de la ronda Historiador Lluís D. Alabarta, licitat per 34.400 euros i adjudicat per 28.724 euros a la constructora Ramón Marí, la substitució de les lluminàries de les rondes de circumval•lació per tecnologia led, licitada per 49.000 euros i adjudicada per 38.000 euros a Inelectric Almussafes, o l’adequació del pàrquing de camions en el parc industrial Joan Carles I, obra adjudicada a Construcciones Copoví per 6.000 euros menys de l’import inicial licitat. Per la seua banda, el concurs per a la millora de l’accessibilitat en el Centre Cultural ha suposat un estalvi de 5.000 euros, la renovació de l’enllumenat públic dels parcs Pontet i Constitució, 4.000 euros, i els asfaltats de carrers i camins rurals, 30.000 euros. “Les últimes inversions urbanístiques executades ens han permés reduir el gasto en 94.000 euros, ja que l’estalvi total registrat ha suposat un 84,70%.

En la mateixa línia es troben quatre dels projectes d’obra, que incloïen millores, que han ascendit a la quantia de 92.000 euros. És el cas de la coberta de dos dels patis interiors de la Llar del Jubilat i de la coberta de les grades del camp de futbol municipal, així com l’habilitació de la primera fase de la zona d’oci i temps lliure i les reformes en les oficines d’urbanisme municipals.

Una altra de les iniciatives empreses s’ha centrat a licitar contractes de subministraments que no existien amb anterioritat, amb la finalitat d’obtindre una reducció del gasto. És el cas de l’adquisició de tot el material d’oficina de l’Ajuntament. Si la inversió durant els anys 2015 i 2016, va ascendir a 26.841 i 25.245 euros, respectivament, “el concurs ens ha permés reduir este gasto en un 50%, ja que s’ha adjudicat per un import de 12.820 euros per a l’any 2017”, constata el primer edil

Entre els contractes de servicis de caràcter menor amb què l’executiu ha obtingut premis molt més reduït que els licitats es troba el projecte de reformes en les sales del pavelló poliesportiu. “En este contracte, adjudicat per 10.433 euros, hem aconseguit un estalvi del 30,64 per cent, afig González.

Reducció del cost en contractes majors

En este apartat, cal citar el contracte de licitació de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, licitat per un import de 110.000 euros i adjudicat per la quantitat de 90.000 euros a la UTE “Planifica Almussafes”.

L’Ajuntament d’Almussafes també ha optat per dividir un dels grans contractes de servicis, el referit al manteniment de les zones verdes i de la neteja viària, en dos contractes diferents, una decisió que ha generat un estalvi per a les arques municipals de 141.498 euros. L’acord anterior, formalitzat l’any 2011 i en vigor fins al passat any 2016 amb l’empresa Girsa, suposava un cost anual de 548.000 euros per a les arques públiques. A finals del passat any, el consistori municipal va traure a concurs ambdós procediments negociats amb publicitat. En este sentit, l’empresa concessionària del servici de manteniment de zones verdes ha sigut l’empresa CESPA per un import de 334.925 euros i la millor oferta per al servici anual de neteja viària la va presentar Girsa per 172.837 euros. A més, ambdós empreses van presentar millores fora del contracte per valor de 101.000 euros en total.

Estalvi de 70.000 euros anuals en la neteja d’edificis públics

La posada en funcionament d’EMPSA, l’empresa pública d’Almussafes, amb el servici de neteja d’edificis públics, ha revertit en un estalvi de 70.000 euros anuals per a les arques públiques.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME