AJUDES

L’Ajuntament d’Almussafes elimina el límit d’edat per a accedir a les ajudes al lloguer

El termini per a sol·licitar esta subvenció, que podrà ascendir fins als 1.200 euros per sol·licitant, ja està obert

Als 68.450 euros consignats inicialment en el pressupost de 2020, ja s’ha iniciat el procediment per a afegir altres 60.000 euros per a cobrir tota la demanda

L’Ajuntament també ha presentat la convocatòria per a col·laborar en el pagament de la primera vivenda a persones de fins a 35 anys


L’executiu local d’Almussafes destinarà este 2020 una important inversió a les ajudes al lloguer i a l’adquisició de la primera vivenda. Ambdós programes tornen a convocar-se un any més amb la finalitat de col·laborar en estos gastos, en una edició en què, per primera vegada, s’ha suprimit el requisit d’edat per a poder accedir a l’apartat relatiu al lloguer i en la que, a més, s’àmplia la dotació pressupostària inicialment prevista en els comptes generals. Segons l’alcalde, Toni González, “era una millora del projecte que teníem pensat implementar”, però “la crisi econòmica derivada de la pandèmia de coronavirus ens ha fet accelerar la seua aplicació per a complir amb el nostre compromís de no deixar a ningú arrere en esta recuperació que ja hem iniciat amb l’aprovació de nombroses mesures fiscals”. Les sol·licituds ja poden presentar-se telemàticament o de manera presencial en el Registre General de l’Ajuntament i en les Oficines Municipals de la Casa Ayora. Les bases estan disponibles en www.almussafes.net i per a la resolució de dubtes la ciutadania ha de contactar amb el Centre d’Informació Juvenil en el seu horari d’atenció, tant presencialment com telefònicament.

Les ajudes al lloguer impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes afronten la convocatòria de 2020 amb dos importants novetats. Per primera vegada des de la seua creació, l’executiu municipal ha eliminat el límit d’edat per a poder accedir a la convocatòria. D’esta manera, totes les persones empadronades en la localitat almenys un any podran optar a esta subvenció, que es distribuïx amb l’objectiu de col·laborar en el finançament del lloguer de vivendes ubicades en la zona urbana del terme municipal de la població durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

L’Ajuntament d’Almussafes elimina el límit d’edat per a accedir a les ajudes al lloguer

El consistori invertirà en reste programa els 68.460 euros de fons propis inicialment previstos en el pressupost i els 60.000 resultants del modificat que s’està gestionant en l’actualitat, sent la quantia màxima a subvencionar per vivenda de 1.200 euros, sempre que esta quantitat no supere el 50% del preu de la renda. En este cas, la subvenció quedaria reduïda a este percentatge màxim, tal com consta en les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net. “Hem suprimit el punt que limitava l’edat perquè som conscients que moltes famílies necessiten estes ajudes per a poder atendre en bones condicions altres gastos de primera necessitat, com la criança dels fills i filles”, assenyala l’alcalde, Toni González. “A més, estem en procés de consignar un major crèdit per a afrontar l’increment de la demanda de la subvenció que, sens dubte, va a generar-se com a conseqüència de la supressió del límit d’edat”.

“A pesar que era una millora del projecte que teníem pensat implementar, la crisi econòmica derivada de la pandèmia de coronavirus ens ha fet accelerar la seua aplicació per a complir amb el nostre compromís de no deixar a ningú arrere en esta recuperació que ja hem iniciat amb l’aprovació de nombroses mesures fiscals”, comenta el primer edil, qui afig que es tracta  “d’una línia d’ajudes amb què també es facilita l’emancipació dels jóvens, s’optimitzen els recursos existents en la localitat pel que es referix a l’ús de la vivenda i s’estimula el mercat immobiliari en règim de lloguer”.

Les sol·licituds, que ja estan obertes, podran realitzar-se fins al pròxim 15 de setembre per via telemàtica o de manera presencial en el Registre General de l’Ajuntament i en les Oficines Municipals de la Casa Ayora. Entre la documentació a entregar es troba el model normalitzat omplit, la fotocòpia del DNI de la persona o persones sol·licitants i dels altres membres de la unitat de convivència, la fotocòpia del contracte d’arrendament, diverses declaracions responsables en què conste informació relativa a les persones que convisquen en la vivenda, entre altres qüestions, les dades bancàries de les persones sol·licitants i fotocòpies compulsades de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2018 i de la llicència municipal d’ocupació de la vivenda llogada.

Subvencions per a la compra de primera vivenda

Per a este 2020, l’Ajuntament manté, i amb la normativa utilitzada fins ara, les subvencions habilitades per a la compra o autopromoció de les primeres vivendes de jóvens de la localitat, “una manera de facilitar l’adquisició a través d’unes ajudes que busquen pal·liar, en part, el cost d’un gasto que, com ocorre amb el lloguer, suposa un obstacle important a l’hora d’emancipar-se”, sosté González.

En este cas, la quantia màxima a subvencionar per vivenda serà de 2.100 euros, havent consignat en els Pressupostos Municipals per a 2020 un crèdit total de 10.000 euros, tots ells amb càrrec també a fons propis. Les sol·licituds hauran de presentar-se fins al 30 de setembre en els punts d’atenció ja citats, mentres que els dubtes seran ateses en el Centre d’Informació Juvenil de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, fins al 10 de juliol, o cridant al 96 178 51 10.

Podran beneficiar-se d’este programa jóvens d’entre 18 i 35 anys, o menors emancipats en el moment de la compra, sempre que es tracte de l’accés a la primera vivenda. I respecte a l’import de les ajudes, les persones beneficiàries rebran el 100% de la subvenció sempre que la totalitat dels compradors complisca amb els requisits de les bases. En cas contrari, es concedirà l’import corresponent al percentatge de participació dels que complisquen estos, tot això d’acord amb els criteris de baremació establits.