AJUDES

L’Ajuntament d’Almussafes col.labora en la digitalització del sector comercial

El consistori atorgarà ajudes de fins a 1.500 euros per a l’adquisició i implantació d’eines de venda electrònica

El període per a la presentació de sol.licituds va començar ahir i es prolongarà fins al pròxim dimecres 23 de desembre

La iniciativa, nascuda amb l’objectiu de pal.liar els efectes ocasionats per la COVID19, compta amb un pressupost inicial de 15.000 euros


Del 17 al 23 de desembre, els i les professionals d’Almussafes que vulguen beneficiar-se de les ‘Ajudes a la digitalització dels comerços locals’ poden presentar les seues sol.licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes. Aquesta nova línia d’ajudes, al qual l’executiu municipal dedicarà inicialment un pressupost de 15.000 euros, s’emmarca en el ‘Programa de Reactivació de l’Economia Local’ anunciat a l’abril per a lluitar contra la crisi econòmica provocada per la pandèmia de coronavirus i pretén fomentar l’adaptació dels negocis a l’entorn online. “Les circumstàncies actuals han obligat el nostre teixit comercial a posar-se les piles en tot el relacionat amb la digitalització i eixa transformació implica unes despeses que no arriben precisament en el millor moment”, declara l’alcalde, Toni González, per a justificar la seua posada en marxa.

L’Ajuntament d’Almussafes continua desplegant el seu ‘Programa de Reactivació de l’Economia Local’, impulsat el mes d’abril passat per a fer front als efectes originats per la COVID19 i en el qual el consistori preveu invertir al voltant d’1.800.000 euros de fons propis. Ahir, dijous 17 de desembre, l’executiu municipal va obrir el termini per a optar a una nova línia de subvencions incloses en aquest pla, la que entregarà ajudes de fins a 1.500 euros destinades a la digitalització dels comerços locals i de les persones físiques o jurídiques que oferisquen serveis professionals, sent la partida dedicada a aquesta qüestió de 15.000 euros inicials.

Tal com figura en les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net, es consideraran despeses subvencionables aquells derivats de l’adquisició i implantació d’eines de programari i/o maquinari de gestió de màrqueting, de comerç electrònic o videoconferència, els kits de digitalització per al fotografiat, l’elaboració de les fitxes de catàleg i càrrega de producte en plataforma i la compra d’equips TPV (Terminals de Punt de Venda) i d’altres equips específics de gestió comercial per a facilitar noves formes de pagament. Serà necessari, això sí, mantindre l’activitat durant 3 mesos com a mínim a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.

“Les circumstàncies actuals han obligat el nostre teixit comercial a posar-se les piles en tot el relacionat amb la digitalització i eixa transformació implica unes despeses que no arriben precisament en el millor moment per a molts dels negocis de proximitat que tenim en la població, motiu pel qual hem decidit passar a l’acció i ser part activa d’eixa necessària modernització”, explica l’alcalde, Toni González. “I tot aquest procés d’adequació de l’estructura dels comerços que estem veient en molts dels establiments de la població s’està duent a terme sense perdre l’excel.lència a la qual ens tenen acostumats quan ens acostem a ells de manera presencial”, insisteix l’edil de comerç, Àlex Fuentes.

No seran subvencionables en aquesta convocatòria l’adquisició de càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils i equips informàtics d’ús genèric, la despesa corrent derivada de les actuacions objecte de subvenció ni de reparació, substitució i manteniment, els impostos i les taxes, el material destinat a la sala de venda o magatzem ni les “inversions o despeses quan el venedor dels actius o prestador de l’activitat fóra l’adquirent o es donara el supòsit anàleg del qual poguera derivar-se auto-facturació”.

Les sol.licituds poden presentar-se des d’ahir, dijous 17 i fins al pròxim dimecres 23 de desembre, de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes en imprés normalitzat, disponible en la pàgina web del consistori. La presentació de sol.licitud fora de termini i la no utilització dels formularis normalitzats d’ús obligatori seran causes d’inadmissió. Així mateix, en cas de no presentar la instància amb la documentació completa, es considerarà com a data de registre d’entrada la de l’última presentació de documentació relativa a aquesta sol.licitud.

Documentació

Al costat del citat formulari, les persones que opten a les ajudes hauran d’aportar també, entre altres documents, fotocòpia del DNI o NIE acompanyat del passaport de la persona interessada, el model d’alta de pagament per transferència, el certificat actualitzat de Situació Censal que indique l’activitat amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el del local de desenvolupament de l’activitat, les factures de les despeses subvencionables i la documentació acreditativa del pagament d’aquestes.

A més, les persones físiques han d’incloure la certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent i les que estiguen col.legiades d’alta en la Mutualitat del col.legi professional corresponent, també el certificat de l’AEAT en el qual consten les altes i les baixes en el Cens d’Obligats Tributaris. Finalment, per a les persones jurídiques, societats civils, comunitats de béns i altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica serà obligatori justificar la participació de les persones treballadores autònomes o equivalent, el CIF, el contracte de constitució i l’escriptura i estatuts de la persona jurídica actualitzats i inscrits en el corresponent registre.