ECONOMIA

L’Ajuntament d’Almussafes baixa l’IBI urbà d’ús residencial per a l’any que ve

Del 0,42% passa al 0,41%, per tant, els veïns tributaran menys per les seues vivendes

En una dècada, el coeficient ha passat del 0,70 % en el 2007 al 0,41 % en el 2018, fregant el mínim legal aplicable, que se situa en el 0,40%

L’executiu local modifica l’ordenança fiscal sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques per a bonificar en un 9% aquelles empreses que creuen ocupació indefinida


La política fiscal de l’Ajuntament d’Almussafes beneficiarà directament els veïns i veïnes de la localitat l’any que ve 2018, ja que veuran reduïts els seus impostos. La modificació de l’ordenança reguladora de béns immobles establix una reducció del coeficient aplicat a l’IBI d’ús residencial, que passa del 0,42% al 0’41%, el que suposarà un important estalvi en el rebut dels contribuents. L’executiu local va donar llum verda a esta proposta de modificació de les ordenances fiscals del pròxim exercici pressupostari, amb els vots a favor del grup municipal socialista i les abstencions de Compromís, en el ple extraordinari celebrat el passat dijous dia 25 d’octubre, en el qual va excusar la seua absència el portaveu del PP. Entre les principals novetats que s’aplicaran en 2018 destaca, així mateix, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost d’activitats econòmiques. En este sentit, les grans empreses dels polígons industrials, els negocis de les quals es troben catalogats en els carrers de categoria fiscal 1, abonaran un impost major per la seua activitat econòmica l’any que ve, després de l’increment aplicat a l’índex de situació del 2’50 vigent al 2’85. El compromís de l’executiu local amb les polítiques actives d’ocupació, li ha portat a bonificar amb un 9% en el rebut de l’any que ve 2018 a aquelles empreses que hagen ampliat la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit, sempre que eixe increment siga igual o superior al 3% i que este represente com a mínim a 50 treballadors. Les iniciatives adoptades i que entraran en vigor en els rebuts del 2018, no afectaran el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del consistori municipal per a l’any que ve.

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, responsable directe de la Regidoria d’Hisenda, ha impulsat una sèrie d’iniciatives tributàries i fiscals de gran envergadura per a la ciutadania i també per al sector industrial de la localitat, amb la proposta de modificació de les ordenances fiscals que va presentar en el ple extraordinari de dijous passat i que s’aplicarà a partir del pròxim exercici pressupostari.

Una de les principals novetats és la reducció de la contribució, amb l’aplicació d’una baixada del 0,42 al 041% a l’impost de béns immobles d’ús residencial i per a aquelles empreses el valor cadastral de les quals està per davall del delimitat per l’ordenança fiscal. “En l’actualitat, estem fregant el gravamen mínim legal, que el Reial Decret legislatiu 2/2004 de les Hisendes Locals situa en el 0,40%, i la nostra intenció és aplicar un nou descens de l’IBI per al 2019”, assegura el president de l’executiu, qui destaca que a Almussafes este tribut es troba molt allunyat del màxim legal aplicable, que és del 1,10%. Per la seua banda, durant la sessió també es va aprovar la pujada del tipus de gravamen per als béns urbans d’ús residencial i d’oficines, que passa del 1,05% al 1,10% i per als d’ús de magatzem i comercial, del 1,00% al 1,05%. “Esta modificació suposa una pujada de l’impost per als grans immobles, és a dir, els que tenen un valor cadastral més gran i un ús diferent del residencial, i una reducció de la contribució per a les vivendes i empreses del nucli urbà”, especifica González.

Així mateix, l’Ajuntament d’Almussafes va adoptar un altre acord sobre l’IAE, que afectarà aproximadament un centenar d’empreses. Concretament s’ha incrementat el coeficient aplicat a l’impost del 2’50 vigent al 2’85 per a les de categoria fiscal 1, emplaçades totes elles en les dos zones industrials de la població. “A pesar del lleuger augment, l’índex tributari que apliquem a l’IAE continua sent molt inferior a l’existent en altres poblacions que també disposen de polígons industrials punters i de referència des del punt de vista econòmic i en els quals el coeficient té el màxim aplicable per llei, és a dir, el 3’8, com és el cas de Benetússer i Alaquàs”, explica el titular d’Hisenda. González va anunciar que este augment en els ingressos es destinarà a polítiques actives d’ocupació i de benestar social.

No obstant això, este augment de la contribució per a les grans companyies es compensarà amb una altra modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost d’activitats econòmiques. En este sentit, l’escenari tributari de l’any que ve incorpora una variació en el percentatge de bonificació en el rebut a les empreses que augmenten les contractacions de caràcter indefinit. “L’any passat implementàrem esta nova mesura tendent a la reducció de la desocupació i a la promoció de la creació de llocs de treball de caràcter indefinit i per al pròxim exercici pressupostari hem decidit augmentar el percentatge de la bonificació, que passa del 7% al 9%”, afig el primer edil. A més, s’ha donat una nova redacció al contingut de la regulació que han de complir les empreses sol•licitants.

Categorías:ECONOMIA, NOTÍCIES