ECONOMIA

L’Ajuntament d’Almussafes aprova un pressupost municipal de 18,9 milions d’euros per al 2023

Els comptes del pròxim any s’incrementen en 1,3 milions respecte als del present exercici pressupostari

Plans d’ocupació, subvencions i transferències a famílies són les partides amb majors pujades

El deute viu continuarà disminuint amb una nova amortització de capital i se situarà per davall dels 2 milions d’euros


L’Ajuntament d’Almussafes aprova un pressupost municipal de 18,9 milions d’euros per al 2023

Els pressupostos generals d’Almussafes per a 2023 ascendeixen a 18.900.000 euros, la qual cosa es tradueix en 1,3 milions d’euros d’increment quant als ingressos corrents reflectits en els comptes de 2022. Així ho ha aprovat hui dimecres, 28 de desembre, el ple municipal, reunit en sessió extraordinària, amb els vots a favor dels nou regidors del PSOE i en contra dels tres edils de Compromís i del regidor del PP. En els comptes generals del pròxim exercici pressupostari destaca, un any més, l’aposta per les polítiques d’ocupació i la despesa social, l’optimització en la prestació dels serveis públics, així com el creixement en un 7,3 per cent de la compra de béns corrents i serveis i d’un 14,32 per cent de les transferències corrents. L’alcalde, Toni González, destaca la solvència de l’empresa pública, que tanca l’exercici amb superàvit, i l’estat del deute viu que “hem aconseguit rebaixar en més de 5 milions d’euros des de 2015, atés que ascendeix en l’actualitat a 2,4 milions d’euros”.

L’Ajuntament d’Almussafes ha aprovat hui dimecres 28 de desembre, en ple extraordinari, els seus Pressupostos Municipals per a 2023. Els comptes previstos per a l’any vinent, que suposen un increment d’un 1,3 per cent, ascendeixen a 18,9 milions d’euros (incloent l’empresa pública).

Segons el president de l’executiu local, Toni González, “aquest pressupost manté el compromís electoral amb la ciutadania d’Almussafes, prevalent les despeses de caràcter social i assegurant la prestació, en condicions òptimes, de tots els serveis públics”. El primer edil assegura que, “aquests comptes que no estan limitats per la normativa sobre estabilitat pressupostària, d’acord amb la suspensió de les regles fiscals acordada pel Consell de Ministres el mes de juliol passat, inclouen polítiques dirigides principalment a les persones, a la promoció de l’ocupació i a la recuperació econòmica, potenciant les ajudes públiques a tots els col·lectius i consegüentment el benestar en general, de tota la ciutadania”.

L’edil d’Hisenda, Mar Albuixech, destaca l’increment del 14,32 per cent que experimenta el capítol destinat a les transferències corrents. “A més dels nous encàrrec, quant a serveis, que assumirà l’empresa pública d’Almussafes, mantenim l’esforç en matèria de subvencions i ajudes públiques i creem noves línies”. Així mateix, la regidora al capdavant d’Hisenda remarca el creixement del 7 per cent experimentat pel capítol 2 de despeses, en previsió de l’augment de les instal·lacions públiques i consegüentment dels costos requerits per al seu manteniment.

Polítiques socials i d’ocupació

En aquests nous pressupostos per a la població torna a destacar la ferma aposta de l’executiu local per les polítiques socials i d’ocupació. Així, la despesa global destinada a aquest capítol ascendirà a 1,4 milions d’euros.

Entre els conceptes que veuran incrementada la seua inversió en 2023 dins de les polítiques socials i d’ocupació destaquen els 145.000 euros per a les atencions benèfiques i assistencials, els 486.000 euros per a finançar el Servei d’Ajuda a domicili, els 130.000 euros destinats a les subvencions directes a les empreses per la contractació de veïns i veïnes d’Almussafes, i els 42.000 euros per a la promoció de polítiques d’igualtat.

Inversions reals

L’executiu local executarà noves inversions, algunes d’elles cofinançades a través del Pla d’Inversions de la Diputació, durant l’any vinent 2023.

A més de continuar amb la construcció del Casal Jove, del Balneari Urbà de les Piscines Municipals, de la plataforma única dels carrers Plantades i Hospital i de la rehabilitació integral del parc del Poliesportiu, tots ells projectes que es troben en l’actualitat en ple procés d’execució, l’Ajuntament té ja projectades altres intervencions urbanístiques que veuran la llum durant el primer semestre del pròxim any.

La millora de la coberta del Pavelló Poliesportiu, la renovació de la Pista del Skate Park, la reparació de les pistes de tenis i pádel, la remodelació del Centre Cultural, la construcció de graderies en el frontó del Poliesportiu Municipal, així com la renovació de les finestres de l’Ajuntament i l’asfaltat del carrer Major són les actuacions previstes.

Deute

Gràcies a l’eficient gestió econòmica dels últims anys, Almussafes ha aconseguit disminuir notablement el deute financer viu, respecte dels nivells de 2015, passant dels 7,8 milions d’euros als 2,4 actuals, la qual cosa suposa una reducció del 30,7 per cent.

La intenció del govern municipal és continuar reduint el deute durant l’any 2023, amb una nova amortització del crèdit pendent per a situar-la per davall dels 2 milions d’euros. “L’eficiència econòmica ens ha permés reduir el deute per habitant, en passar dels 1.332,28 euros de l’any 2009 als 270,15 euros del 2022”, explica González.