TAULER d'ANUNCIS

INFORMACIÓ: OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETA

📄 Publicada en el BOE l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

🏞 Espais en els quals resulta obligatori el seu ús:

En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

👧👨‍🦰👩‍🦳 Subjectes obligats:

✅ Les persones de sis anys d’ara en avant.

Excepcions:

🔴 Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de mascareta.

🔴 Persones en les quals l’ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

🔴 Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulte incompatible l’ús de la màscara.

🔴 Causa de força major o situació de necessitat.

➡️ Recomanacions:

✔️ Ús entre els 3 i 5 anys.

✔️ Per a tota la població ús de mascareta quirúrgica o higiènica.

Categorías:TAULER d'ANUNCIS