TAULER d'ANUNCIS

INFORMACIÓ: NOTA INFORMATIVA SOBRE TRASLLAT MERCAT EXTERIOR

NOTA INFORMATIVA SOBRE TRASLLAT MERCAT EXTERIOR A LA SEUA UBICACIÓ ORIGINÀRIA (C/ SANTA ANA, I ADJACENTS)

A causa de la crisi sanitària del COVID19, el Consell de la Generalitat Valenciana va adoptar mesures de prevenció amb l’objectiu d’assegurar que les activitats en les quals pot produir-se un major risc de transmissió de la malaltia, es desenvolupen en condicions que permeten controlar aquest risc.

A aquest efecte, es van recollir aquestes mesures en el Decret 8/2020, de 13 de juny, del President de la Generalitat. En concret, per als mercats de venda no sedentària, es van establir mesures d’aforament, delimitació d’espais, distanciament entre llocs, neteja i desinfecció de sòls i superfície de tot el recinte, respectant-se les mesures d’higiene comunes a totes les activitats.

Conscient de la urgència d’aquestes mesures i en virtut del que s’estableix en els articles 8 i 13 del Reglament Municipal per a la venda no sedentària, vigent per resolució alcaldia núm. 82 de 19 de gener de 2021, es va establir la delimitació provisional de l’espai destinat al Mercat Exterior, al C/ Llauradors.

A causa de la situació sanitària vigent i a la finalització de l’Estat d’Alarma, a dia de hui s’informa tant la ciutadania, com als titulars de les parades del Mercat Exterior, que es restableix la ubicació del Mercat Exterior a a la seua ubicació anterior i/o original, al C/ Santa Ana i adjacents, a partir del pròxim dimarts dia 11 de maig del 2021.

Difondre el present comunicat amb caràcter general a tots els venedors del mercat exterior, associació de comerciants via correu electrònic, veïns i veïnes afectats per la nova ubicació, i a través de la pàgina web municipal.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
NOTA INFORMATIVA