TAULER d'ANUNCIS

INFORMACIÓ: NOTA INFORMATIVA ACLARIDORA SOBRE TRASLLAT MERCAT EXTERIOR

A causa de la crisi sanitària que estem patint COVID19, el Consell de la Generalitat Valenciana va adoptar mesures de prevenció amb l’objectiu d’assegurar que les activitats en les quals pot produir-se un major risc de transmissió de la malaltia, es desenvolupen en condicions que permeten controlar aquest risc.

A aquest efecte, es van recollir aquestes mesures en el Decret 8/2020, de 13 de juny, del President de la Generalitat, amb el qual es pretén donar suport a la reactivació econòmica i social, i minimitzar el risc per a la salut pública, i això des de la premissa que les mesures de prevenció i aforaments han de vindre necessàriament acompanyades per la prudència i la responsabilitat individual.

En concret, per als mercats de venda no sedentària, es van establir mesures d’aforament, delimitació d’espais, distanciament entre llocs, neteja i desinfecció de sòls i superfície de tot el recinte, respectant-se les mesures d’higiene comunes a totes les activitats, recollides en l’Acord de 19 de juny del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19, sent que l’aforament màxim estarà visible en l’entrada, tancat perimetralment amb control d’aforament.

Conscient de la urgència d’aquestes mesures i en virtut del que s’estableix en els articles 8 i 13 del Reglament Municipal per a la venda no sedentària, vigent per resolució alcaldia núm. 82 de 19 de gener de 2021, de la delimitació provisional de l’espai destinat al Mercat Exterior, al C/ Llauradors.

Per això s’informa la ciutadania que aquest trasllat romandrà fins que com a s’alcen o modifiquen aquestes mesures de prevenció per superar la crisi sanitària i transició a la nova normalitat, que permeten restablir la ubicació del mercat exterior a la seua ubicació anterior.

Difondre el present comunicat amb caràcter general a tots els venedors del mercat exterior, associació de comerciants via correu electrònic, veïns i veïnes afectats per la nova ubicació, i a través de la pàgina web municipal.

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
NOTA INFORMATIVA