TAULER d'ANUNCIS

GVA: BO CISTELLA DE LA COMPRA – EDICIÓ 2023

PROCEDÈNCIA DE LES AJUDES

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

QUANTIA DE L’AJUDA 

L’ajuda denominada ‘Bo cistella de la compra’ s’entregarà a les persones beneficiàries mitjançant una targeta prepagament la quantia de la qual ascendeix a un import de 90 euros per persona beneficiària, que es destinaran a l’adquisició de productes en establiments comercials del sector de l’alimentació que accepten el bo com a mitjà de pagament. La targeta podrà ser física o virtual. La targeta virtual s’utilitzarà mitjançant un dispositiu mòbil compatible.

PERSONES BENEFICIÀRIES 

1. Seran beneficiàries les persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Que siguen persones físiques que s’hagen trobat en alguna de les següents situacions durant l’any 2022: – haver realitzat una activitat per compte propi o alié per la qual hagen estat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social – haver sigut beneficiàries de la prestació o subsidi per desocupació – haver percebut com a titulars la prestació econòmica de l’Ingrés Mínim Vital – haver percebut com a titulars la prestació econòmica de la Renda Valenciana d’Inclusió

b) Que els seus ingressos de la renda familiar en l’exercici 2021 hagen sigut inferiors a 21.000 euros anuals.

c) Que tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

TERMINI DE SOL·LICITUD

 El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 20 d’abril fins al 14 de juliol de 2023, tots dos inclusivament.

MÉS INFORMACIÓ: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G24045

DESCRIPCIÓDOCUMENT
TRÍPTIC INFORMATIU

TRÍPTIC INFORMATIU (LECTURA INCRUSTADA)