ECONOMIA

Gestha adverteix de set mesures de la pandèmia que poden afectar a la pròxima declaració de la renda

El col.lectiu de tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) ha fet saber aquest dimecres set mesures adoptades durant la pandèmia que podrien afectar l’import de la declaració de la Renda de 2020, raó per la qual recomana aprofitar la recta final de l’any per a ajustar les retencions fiscals dels contribuents que hagen rebut les ajudes posades en marxa per tal de pal.liar la crisi social i econòmica


En concret, senyala que els contribuents que s’han vist afectats per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), tot i que cobren menys de 22.000 euros en total, hauran de presentar la declaració de la renda per tindre dos pagadors i és probable que els resulte a ingressar. En aquest cas, Gestha recomana que, si no tenen capacitat d’estalvi, sol.liciten a les seues empreses un increment de les retencions sobre la nòmina de desembre per tal d’evitar “sorpreses” en juny de 2021.

Els tècnics aclareixen que els treballadors en ERTO que cobren menys de 22.000 euros en total no tindran obligació de declarar si no reben d’altres pagadors més de 1.500 euros en l’any. En cas contrari, el límit per a declarar és de 14.000 euros amb més d’un pagador.

Així mateix, recorden que les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendent podran abaratir la quota diferencial de l’IRPF fins a 100 euros mensuals per cada fill, sempre que realitzen una activitat pel seu compte o pel d’altres per la qual estiguen donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

No obstant això, en el cas d’ERTO, la treballadora deixaria de complir els requisits per a gaudir de la deducció per maternitat, llevat que realitzara un treball pel compte d’altre(s) a temps parcial en supòsits temporals de regulació d’ocupació. En aquesta mateixa situació es trobarien les autònomes durant els mesos que hagen hagut de tancar la seua activitat.

Quant a la imputació de rendes immobiliàries durant la vigència de l’estat d’alarma, Gestha indica que la Llei de l’IRPF estableix la imputació de rendes immobiliàries, excloent la vivenda habitual. I assenyala que l’Agència Tributària ha considerat que no és la utilització efectiva de la segona vivenda, sinó la seua disponibilitat, allò que genera la imputació de rendes. Per això, malgrat no haver tingut l’oportunitat de gaudir d’aquesta segona vivenda, la imputació d’ingressos no s’altera pel confinament del contribuent.

Sobre l’arrendament d’immobles durant l’estat d’alarma, els tècnics adverteixen que els acords voluntaris assolits entre arrendadors i inquilins per tal de rebaixar la renda per l’estat d’alarma i la posterior crisi tindran incidència en la declaració de la Renda 2020, ja que l’arrendador reflectirà com a ingressos durant aquests mesos els nous imports.

De la mateixa manera, si ambdues parts hagueren acordat diferir el pagament de la renda, també tindria incidència en la declaració de Renda 2020. Concretament, Gestha detalla que l’arrendador imputarà els ingressos d’aquests mesos en funció dels nous terminis acordats. A més, cal tenir en compte que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries, tot i que no es perceben les rendes del lloguer.

D’altra banda, les subvencions o ajudes rebudes hauran de declarar-se, tant les rebudes per a activitats dels autònoms com l’ingrés mínim vital, el ‘Pla Renove’ per a l’adquisició de vehicles, subvencions del Pla Estatal de Vivenda i altres de les comunitats autònomes, els préstecs subvencionats de la IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), les subvencions a sales de cinema, o les ajudes del Fons COVID19 distribuïdes per les comunitats autònomes.

A més a més, aquestes subvencions i ajudes públiques obliguen a presentar la declaració de Renda si les rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del Tresor i altres ajudes públiques superen en conjunt els 1.000 euros anuals.

Respecte als autònoms, Gestha apunta que hi ha activitats, a les zones geogràfiques que han patit noves restriccions en aquesta segona onada de la COVID19, a les que probablement podria autoritzar-se la reducció dels índexs o mòduls per circumstàncies excepcionals d’aquells empresaris que no han renunciat a aquest règim de mòduls amb el primer pagament fraccionat de 2020.

Aquesta mesura no afectaria els qui renunciaren als mòduls i tributen en el mètode d’estimació directa en 2020, si bé s’ha establert de forma excepcional que puguen tornar a tributar en el règim d’estimació objectiva en 2021 de seguir complint els requisits i revoquen la renúncia d’aquest any.

Per últim, els tècnics d’Hisenda recorden que els donatius al Tresor Públic per a finançar les despeses ocasionades per la crisi sanitària dedueixen en l’IRPF un 80% dels primers 150 euros donats, i un 35% a partir d’aquesta xifra, percentatges que s’eleven des de l’1 de gener de 2020 també per a totes les donacions a les ONG i altres entitats beneficiàries del mecenatge.