CULTURA

El Centre Cultural d’Almussafes renova al complet el seu sistema de climatització

L’antic equipament datava de 1986, data d’inauguració de l’edifici municipal

L’Ajuntament inverteix un total de 456.270 euros del superàvit de 2018 en aquesta intervenció que està previst que concloga a principis de setembre


El pròxim mes de setembre el Centre Cultural d’Almussafes estrenarà un nou sistema de climatització. L’Ajuntament es troba en ple procés de substitució de la maquinària existent, en funcionament des de la construcció de l’edifici públic l’any 1986, per una altra de nova generació i alta eficiència energètica. La magnitud de la intervenció, amb un pressupost de 456.270,47 euros provinents del superàvit de 2018, que requereix abundant obra per a la col·locació dels circuits de distribució d’aigua freda i calenta, ha fet necessària la reubicació temporal del personal funcionari que treballa en les instal·lacions. “Les deficiències del sistema de climatització original feien necessària una actuació integral de renovació d’aquest, projecte que, sens dubte, beneficiarà a totes les persones usuàries de la dependència i amb el qual aconseguirem l’eficiència energètica”, assenyala l’alcalde, Toni González.

El Centre Cultural d’Almussafes renova al complet el seu sistema de climatització

Aprofitant l’arribada de l’estiu i coincidint amb l’absència d’activitat en la infraestructura, el Centre Cultural d’Almussafes acaba d’iniciar una important intervenció amb l’objectiu de renovar en la seua totalitat el sistema de climatització, que a causa del seu ús continuat durant més de dos dècades, presentava nombrosos problemes que impedien el compliment de la seua funció. L’Ajuntament va consignar per a la reforma un total de 649.489,38 euros, encara que finalment ha sigut adjudicada per 456.270,47 euros a l’empresa Fulton, S. A.

Es tracta de substituir els sistemes de climatització, però també de reorganitzar la distribució de l’aigua calenta i freda en les diferents sales, per la qual cosa resulta imprescindible la demolició d’alguns revestiments de sòls, parets i sostres. “Estem davant un projecte vital i de gran rellevància que va a enriquir les condicions d’ús de la infraestrucutra per part del funcionariat i de la gran quantitat de persones usuàries i visitants en totes les estacions de l’any”, explica Toni González.

El sistema triat es correspon amb una instal·lació amb equips de producció de fred i calor de nova generació i alta eficiència energètica situats en la coberta de l’edifici i que donen subministrament d’aigua als fancoils (ventiloconvectors), que són els dispositius compostos per una bateria o bescanviador de fred o calor i un ventilador que es col·loquen en cada instància que es desitja climatitzar. Aquests fancoils se situen en els falsos sostres de cada despatx o aula excepte en el cas de la sala d’actes, el climatitzador de la qual s’instal·larà en un dels magatzems del semisoterrani.

Una altra de les característiques de la nova instal·lació és que s’ha dissenyat d’una manera molt flexible en la seua explotació, atés que cada zona d’ús comú compta amb el seu propi equip de climatització, la qual cosa permet en tot moment mantindre actives tan sols aquelles unitats de tractament que realment són necessàries i estan en funcionament.

Respecte al sistema d’aigua, es disposarà d’una instal·lació a dos tubs per al circuit primari de producció de fred/calor i la màquina de producció estarà connectada a un col·lector de polipropilé compost reforçat amb fibra de fred/calor situat en la coberta, del qual parteix un circuit hidràulic de distribució. “És una intervenció complexa, perquè requereix no sols la instal·lació dels equips sinó també d’actuacions en l’àmbit de la construcció per a poder integrar el sistema en l’estructura de l’edifici”, assenyala el primer edil.

“Per aquest motiu hem intentat calendaritzar la intervenció durant els mesos d’estiu, que és quan menys activitat es registra en el Centre Cultural. A més, hem aprofitat la suspensió dels cursos socioculturals per l’estat d’alarma per a avançar l’inici de la intervenció”, afig el president de l’executiu municipal. La previsió és que la reforma estiga llesta a principis de setembre.

Durant el període d’execució de les obres, els empleats i les empleades que desenvolupen la seua tasca professional en la infraestructura han sigut redistribuïts en altres dependències, com la Biblioteca Pública Municipal o el Museu Casa Ayora.