MEDI AMBIENT

El 90% de la roba usada recuperada a Almussafes té una segona vida via reutilització i reciclatge

Humana recull més de 13 tones en el primer semestre i evita l’emissió de 84 tones de CO2

Els recursos que genera l’entitat es destinen principalment a programes de cooperació al desenvolupament


El 90% de la roba usada recuperada a Almussafes té una segona vida via reutilització i reciclatge

La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil han permés recuperar més de 13 tones a Almussafes durant el primer semestre per part d’Humana Fundació Poble per a Poble, l’equivalent a 56.000 peces. El 90% de totes elles veuran allargat el seu cicle de vida gràcies a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a l’economia circular i la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat (ocupació verda). A més, aquesta gestió del residu tèxtil ha evitat l’emissió de 84 tones de CO2

L’entitat sense fi de lucre ha recuperat 13.834 kg de gener a juny. El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de llar) es diposita en els contenidors instal·lats en espais de fàcil accés i que es buiden periòdicament per a garantir un bon servei.

Las 56.000 peces recuperades són emmagatzemades inicialment en la planta de transferència que Humana té a Torrent (València) i posteriorment es classifiquen en la planta de preparació per a la reutilització que té a l’Ametlla del Vallès (Barcelona). “El primer objectiu sempre és la reutilització, perquè l’article  més sostenible és el que ja s’ha fabricat i no té més costos ni impactes de producció; després, el reciclatge; finalment, quan no queda més remei, la valorització energètica o el seu enviament a l’abocador”, afirma Rafael Mas, director de Projectes i Relacions Externes d’Humana.

“Agraïm enormement les donacions de la ciutadania”, afig Rafael Mas, “no obstant això, encara queda molt camí per recórrer. I és que cada ciutadà es desfà anualment d’entre 20 i 30 kg de tèxtil, però en els municipis amb recollida selectiva no s’aconsegueixen els 5 kg de mitjana”.

Dit d’una altra manera: a Espanya es genera anualment més d’un milió de tones de residus tèxtils; desgraciadament, només es recull una mica més d’un 10%. La resta es tira en altres fraccions i acaba finalment en un abocador. Són xifres inassumibles que la legislació tracta de mitigar.

La recent Llei 07/22 de Residus i Sols Contaminats per a una Economia Circular prohibeix la destrucció d’excedents; determina que la recollida selectiva del residu tèxtil, que és competència local, serà obligatòria en tots els municipis abans del 31 de desembre de 2024; secunda fermament la reutilització; impulsa la posada en marxa de diferents figures de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), i obliga a reduir la quantitat de residus municipals que arriben a l’abocador.

Benefici ambiental i social

La reutilització del tèxtil contribueix a la lluita contra el canvi climàtic: per cada kg de roba recuperada (i no conduïda a un centre de tractament de residus per a la seua incineració o disposició final) s’evita l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People. Les més de 13 tones recuperades durant el primer semestre a Almussafes han evitat l’emissió de 84 tones de CO2.

A aquest benefici ambiental cal afegir-li el social: en primer lloc, la creació d’ocupació verda (Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit). A més, els recursos que genera l’entitat es destinen a programes de cooperació internacional al desenvolupament, i al suport local i l’agricultura urbana a Espanya.

El destí de la roba usada

El principal destí de les peces depositades en els contenidors d’Humana és la planta de preparació per a la reutilització de la Fundació a l’Ametlla del Vallès, i una xicoteta part s’embena a empreses de reutilització i reciclatge. El destí de les peces tractades és:

  • El 59%se destina a reutilització: el 17% a través de les botigues de moda sostenible d’Humana i el 42% s’exporta a Àfrica principalment per a ser comercialitzat, fer accessible la vestimenta en països menys desenvolupats i generar recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 32% es troba en un estat que no permet la seua reutilització pel que s’embena a empreses de reciclatge tèxtil perquè elaboren altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció)
  • El 2% són residus impropis reciclables (plàstic, cartó, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats.
  • L’1% són residus que es destinen a valorització energètica.
  • El 6% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valorar energèticament i s’envia a un centre de tractament de residus per a la seua disposició final.