TRANSP. CONTRACTES

Contractació servei en matèria de protecció de dades de caràcter personal conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

DESCRIPCIÓContracte adjudicat a B97637151: GOVERTIS ADVISORY SERVICES. per 3600 EUR
ENLLAÇEnllaç a la informació