TRANSP. CONTRACTES

Contractació de la pòlissa d’assegurances per a la cobertura de possibles accidents a les persones que, sent membre de l’Agrupació Municipal de Voluntariat Social, estiguen realitzant activitats que els hagen sigut encomanades

DESCRIPCIÓContracte adjudicat a A28007748: ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (L’ASBA Correduría de Seguros SL). per 207.15 EUR
ENLLAÇEnllaç a la informació