NOTÍCIES

Continuen les obres de millora i manteniment a Almussafes


Del 21 al 25 de maig, els operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament d’Almussafes, junt amb els treballadors contractats a través dels diferents plans d’ocupació en actiu, van executar un nou paquet d’intervencions de manteniment urbà en la població. A més de donar per concloses les obres de construcció de la segona font per a persones i animals de la localitat, van dur a terme diferents reparacions i van millorar la senyalització.

En el mapa general adjunt estan indicades les zones de localització del calendari d’actuacions de manteniment executades des del dilluns dia 21 i fins a divendres passat 25 d’abril, tant en els carrers com en les zones verdes, instal·lacions municipals i àrees industrials.

En esta ocasió, s’han reparat distintes voreres del poble, a més d’escometre treballs de millora i manteniment en el Parc del Sagrari i de dur a terme obres de caràcter menor en el CEIP Pontet.

A més, els operaris municipals han conclòs les obres de construcció de la segona font per a mascotes i persones de la localitat en el passeig que discorre paral·lel a la carretera en direcció a la seu de Protecció Civil i han senyalitzat l’accés a l’aparcament públic des del carrer Lira Almussafense.

El programa de millores ha incorporat, així mateix, la instal·lació, reparació i renovació de les cobertes metàl·liques dels contenidors del nucli urbà i dels polígons, així com la resposta activa a les incidències diàries de manteniment en la població. Durant la setmana, també s’ha procedit a la reparació i reposició de material en els parcs públics per a mascotes i a la millora dels aparcaments municipals, utilitzant per a això el farcit de triturat resultant del fresatge de les vies públiques.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME