GENERAL

Almussafes s’adhereix novament al programa La Dipu et Beca

El consistori concedirà aquest estiu set contractes en el marc d’aquest programa de formació impulsat per l’administració provincial

Les sol·licituds per a participar en aquesta iniciativa podran presentar-se fins al pròxim 14 de juny


L’Ajuntament d’Almussafes ja ha iniciat el període de presentació de sol·licituds per al programa ‘La Dipu et Beca’. Les persones interessades poden entregar la documentació necessària per a optar a un dels set llocs oferits fins el pròxim divendres 14 de juny de manera telemàtica, en el Registre General o en el Registre Auxiliar de l’Agència de Desenvolupament Local. Les persones seleccionades gaudiran d’una estada de dos mesos en diferents departaments municipals, on percebran 500 euros bruts mensuals per vint hores setmanals de treball. La informació completa sobre la convocatòria pot consultar-se en www.almussafes.net.  

De l’1 de juliol al 31 d’agost, el govern local d’Almussafes tornarà a comptar amb la col·laboració de set estudiants gràcies a l’adhesió de l’Ajuntament a ‘La Dipu et Beca’, el programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València que té com a principal objectiu l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels estudis desenvolupats per les persones participants.

Enguany, el consistori busca persones que estiguen cursant graus en Gestió i Administració Pública, Història, Informació i Documentació, Filologia, Magisteri, Enginyeria Electrònica, Farmàcia, Infermeria i Relacions Laborals o el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Atenció a la Dependència. La intenció és incorporar a dues persones a les àrees de Secretaria, Intervenció i Arxiu, dos a Urbanisme, dos a Esport, Cultura i Joventut i una a Desenvolupament Local. De tota manera, la concessió del número concret en cadascun dels departaments queda supeditada al perfil de les persones sol·licitants de la convocatòria i la seua puntuació.

Bases
Tal com consta en les bases, en tots els casos les persones beneficiàries d’aquest programa gaudiran d’una estada en l’administració local amb un horari de 20 hores setmanals que es distribuiran en funció de les tasques a desenvolupar. Per aquest treball percebran 500 euros bruts mensuals, quantitat que finançaran la Diputació de València, que aportarà 5.600 euros al projecte, i el consistori, que s’encarregarà de proporcionar els 2.078 euros restants necessaris per al compliment dels contractes. 

Les sol·licituds per a optar a aquestes beques podran presentar-se fins al pròxim 14 de juny de manera telemàtica en la Seu Electrònica i físicament en el Registre Auxiliar de l’Agència de Desenvolupament Local i en el Registre General de l’Ajuntament. En tots els casos haurà d’adjuntar-se tota la documentació que acredite els mèrits adduïts, material que s’utilitzarà per a la baremació que permetrà ordenar a les persones candidates en funció dels punts aconseguits. Una comissió avaluadora comprovarà la documentació entregada i fixarà la llista que s’utilitzarà per a la concessió de les places. 

Les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net, estableixen que les persones candidates hauran de demostrar veïnatge administratiu en algun municipi de la província, tindre 18 anys complits i estar cursant estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, màsters oficials o Formació Professional. També és imprescindible no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral que resulte incompatible amb el gaudi de la beca. Finalment, la comissió avaluadora donarà preferència a aquelles persones que no hagen sigut beneficiàries d’aquest mateix programa en edicions anteriors.