NOTÍCIES

Almussafes registra un nou paquet d’obres de millora i manteniment


Del 28 de maig al 15 de juny, els operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament d’Almussafes, junt amb els treballadors contractats a través dels diferents plans d’ocupació en actiu, van executar un ampli palmito d’intervencions de manteniment urbà en la població. Obres de caràcter menor, col·locació de nou mobiliari urbà, millora de la seguretat viària i actuacions en diferents parcs públics són algunes de les accions completades durant les últimes tres setmanes.

En el mapa general adjunt estan indicades les zones de localització del calendari d’actuacions de manteniment realitzades des del dilluns dia 28 de maig i fins a divendres passat 15 de juny, tant en els carrers com en les zones verdes, instal·lacions municipals i àrees industrials.

A més de les millores executades en el Parc del Sagrari, també s’ha actuat en el Parc de les Eres i en la rampa del Pavelló Poliesportiu. La brigada de manteniment ha renovat, així mateix, embornals en el carrer Ramón y Cajal i instal·lat noves trapes i bol·lards de protecció en la caseta de reg.

Els treballs de reparació d’algunes voreres de la població i de desaigües en els carrers Major i Santa Creu, la instal·lació d’una nova reixa de pas d’aigua en el carrer La Pau, la reparació de la fuga d’aigua detectada als voltants de la Residència i Centre de Dia “La Vila” i d’una gotera en les Piscines Municipals se sumen a les accions executades en el nucli urbà.

També les àrees industrials han registrat obres de manteniment com la instal·lació de cobertes metàl·liques en els contenidors que compten amb proteccions extra per a evitar colps de vehicles, la col·locació de ressalts de goma en els aparcaments públics amb la finalitat de protegir les zones verdes existents en els mateixos i la instal·lació de noves papereres en la pista de skateboard.

El programa de millores ha incorporat, així mateix, la instal·lació, reparació i renovació de les cobertes metàl·liques dels contenidors del nucli urbà i dels polígons, la resposta activa a les incidències diàries de manteniment en la població, així com la reparació i reposició de material en els parcs públics per a mascotes i en els aparcaments municipals, utilitzant per a això el farcit de triturat resultant del fresatge de les vies públiques.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME