NOTÍCIES

Almussafes reforma els corredors del parc Central per a evitar els tolls en les zones pavimentades

El consistori inverteix un total de 19.160 euros en aquesta intervenció, amb la qual es garantirà l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques


L’Ajuntament d’Almussafes acaba d’iniciar les obres per a millorar l’evacuació de les aigües en els corredors del parc Central, una actuació que permetrà evitar els tolls que es formen quan plou i, per tant, eliminar els problemes de circulació de les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional. El consistori destina a aquesta intervenció 19.160 euros, quantitat amb la qual es modificarà l’estructura del sòl d’aquests corredors a través d’un sistema que inclou la col·locació de llambordes en els extrems dels camins. La regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, assegura que “la seguretat de la població ha de garantir-se i amb aquesta actuació, que ens havien sol·licitat diverses persones, donem resposta a la reivindicació”.

A principis d’aquesta setmana van començar les obres de reforma dels corredors del parc Central d’Almussafes, una intervenció urbanística amb la qual l’executiu municipal busca acabar amb l’embassada d’aigües produïda per les pluges. Aquesta situació, que es repeteix amb una certa freqüència, provoca nombrosos inconvenients, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional.

“En moltes ocasions aquests espais es fan intransitables per a part de la ciutadania i per això hem decidit atallar el problema a través d’un contracte menor d’obres en el qual el consistori inverteix de fons propis un total de 19.160,95 euros. La seguretat de la població ha de garantir-se i amb aquesta actuació, que ens havien sol·licitat diverses persones, donem resposta a la reivindicació”, explica la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.

L’empresa Excavaciones Aparici, S.L., adjudicatària del contracte, disposa de 30 dies per a millorar el drenatge de les zones pavimentades. Per a això, haurà de modificar l’estructura del sòl d’aquests corredors, facilitant així el drenatge de les aigües de pluja. Aquestes zones de pas per als vianants estan acabades amb una capa de terreny natural compactat. Tot i això, es tracta d’un terreny molt poc permeable. Això, unit a l’alt nivell de compactació, fa que no es duga a terme un bon drenatge de l’aigua provinent de les zones annexes pavimentades.

Per a resoldre el problema, el projecte proposa la utilització de plaques de contenció de graves, mètode que permet una terminació d’arena i un òptim drenatge de les aigües pluvials. Així, s’utilitzarà empedrat per a la contenció de les graves en superfície i per a la transició amb les zones pavimentades existents, de manera que es garantirà l’accessibilitat i la supressió de les citades barreres arquitectòniques.

El procés consisteix en el farciment de graves i en la col·locació de geotèxtil i plaques de graves. Posteriorment, s’estendrà una capa d’arena fina i es realitzarà una xicoteta compactació per a assegurar el bon ús i la no disgregació del material. Finalment, es col·locarà en els extrems dels camins l’empedrat sobre una base de formigó en massa de 8 centímetres, quedant enrasats amb les zones pavimentades de la resta del parc i amb una lleugera pendent del 2% cap al passeig per a facilitar l’evacuació de les aigües cap a la zona drenant.