ECONOMIA

Almussafes exigeix que la Conselleria millore les infraestructures dels seus polígons, tan durament castigats pel temporal

Les pèrdues estimades a les àrees industrials ascendeixen a més de 10 milions d’euros

Govern municipal, sector industrial i sindicat UGT s’uneixen per tal d’aconseguir inversions urgents al parc industrial Joan Carles I, polígon Nord i Ford degut a les deficiències existents des de la seua construcció


Les pluges torrencials que van batre la comarca de la Ribera els passats dies 4 i 5 de novembre, i que al terme municipal d’Almussafes van arribar a acumular més de 400 litres per metre quadrat, han tingut conseqüències terribles sobre les àrees industrials, donades les deficiències que afecten les seues infraestructures des de l’època de la seua construcció. Tant el Polígon Joan Carles I com la Factoria Ford i el Polígon Nord de la localitat van patir un col.lapse generalitzat dels recursos hidrològics i les consegüents inundacions que van afectar greument les campes de vehicles de Ford, les empreses, que van haver de paralitzar la seua producció, a més d’inundar els vials i zones d’estacionament de vehicles i generar un autèntic caos que ha suposat greus pèrdues econòmiques per al sector industrial. Com a conseqüència d’això, el govern municipal, APPI Ribera Baixa i el sindicat UGT s’han unit per tal d’exigir que des de les Conselleries d’Infraestructures i d’Economia Sostenible s’actue amb urgència per a l’execució d’una sèrie d’intervencions prioritàries, recollides en un informe d’emergències, que eviten que es repetisca en el futur un episodi tan greu com l’esdevingut.

Conclosa la primera valoració d’estimació dels danys provocats per les intenses precipitacions dels dies 4 i 5 de novembre a les zones industrials de la localitat d’Almussafes, que ascendeixen a més de 10 milions d’euros, i redactat el corresponent informe d’anàlisi de les mancances i deficiències en aquestes quant a infraestructures, l’alcalde, Toni González, la primera tinent d’alcalde, Davinia Calatayud, la gerent d’APPI Ribera Baixa, Romina Moya, juntament amb Daniel Argente, secretari general de la Federació d’Indústria, Construcció i Agro de UGT PV i el seu sotssecretari general, Carlos Faubel, així com tècnics de l’empresa Emerprotec (redactora del Pla d’Emergències d’Àrees Industrials dels polígons esmentats i del futur Pla Territorial d’Emergències Municipal), i tècnics municipals s’han reunit aquesta setmana per a preparar un pla d’acció i de protecció futura davant d’inundacions de les àrees industrials d’Almussafes.

“Ford i els nostres polígons són el principal pol econòmic de la Comunitat Valenciana i aquest és el motiu de les devastadores conseqüències des del punt de vista econòmic”, destaca el president de l’executiu, qui també mostra la seua preocupació pels terribles efectes mediambientals que altre episodi climatològic d’aquestes característiques poguera ocasionar al parc natural de l’Albufera, donat que una de les principals empreses afectades ha sigut Ercros (Indústria de qualificació SEVESO), que va haver de suspendre la seua activitat i es va trobar desbordada, entre altres instal.lacions, la balsa de decantació d’aquesta, que en un moment concret podria vessar residus que perjudicarien greument la flora i la fauna d’aquest aiguamoll coster, el més representatiu i valuós de la nostra comunitat i de la conca mediterrània.

Per això, s’ha posat de manifest la necessitat de què les Conselleries responsables emprenguen obres d’infraestructures que minimitzen els danys davant de pluges torrencials d’aquesta magnitud en una zona on la canalització de les séquies i barrancs és determinant, donat que la seua proximitat al parc natural de l’Albufera eleva substancialment el risc d’inundacions degut a la difícil evacuació de les aigües.

Ateses les circumstàncies del desnivell existent a les diferents zones del Polígon Joan Carles I, 35 msnm en la cota major (Oest) i 5-10 msnm a la cota menor (Est), així com la perimetració de séquies del referit Polígon, Factoria Ford i confluència d’aquestes juntament amb la empresa Ercros, situada al Polígon Nord, es va produir un col.lapse degut a l’arrossegament de residus de les séquies, obturació dels sobreeixidors i desbordament de l’AP7 que va actuar com a barrera artificial pel que fa als referits polígons.

Tot açò va generar una elevada làmina d’aigua que va afectar les campes de vehicles de Ford i les campes d’estacionament de treballadors del Parc Industrial Joan Carles I, així com la pràctica totalitat dels vials, d’entre els quals el punt d’accés principal al Parc Industrial, que es troba a una cota de 10 msnm i que va resultar seriosament afectat al seu nus principal. Aquesta circumstància, sumada al trànsit de vehicles pesats, en ocasions transports de mercaderies perilloses, fa que aquesta infraestructura resulte especialment sensible per al funcionament empresarial.

De l’informe realitzat es desprén que l’actual infraestructura hídrica de la zona planteja seriosos dubtes sobre la seua capacitat d’assumir pluges superiors a 40l/hora o 120l/12 hores, i per descomptat de ninguna forma pluviometries com les esdevingudes, trobant-se corbes de nivell que dificulten l’evacuació per gravetat en situacions de càrrega dels col.lectors.

Entre las propostes plantejades per a traslladar amb urgència a les Conselleries competents figuren l’eixamplament de la secció de les séquies i cabdals, canvi de la rigorositat que evite l’arrossegament de residus, ampliació dels sistemes separatius de drenatge, sobreeixidors de major calat davant de barreres artificials (AP7), estacions de bombeig que permeten salvar els retorns i sistemes de drenatge sostenibles (SuDS) adequats als punts de desbordament de séquies i que a més incorporen un sistema dual de subministre per tal d’assegurar el seu funcionament, ampliació dels accessos al polígon i adequació del vial sobreelevat de l’accés oest, com a alternativa en cas d’inundació ampliant el seu gàlib i la seua capacitat portant per al trànsit de vehicles pesats.

En matèria d’infraestructures per a evitar futures inundacions també figur a l’informe redactat per Emerprotec Planificació S. L., a petició del Consistori d’Almussafes, la redacció d’un estudi hidrològic de càrrega del sistema de col.lectors existents, la construcció d’una balsa de laminació en la confluència de les séquies i la integració de sistemes SuDS aigües amunt, és a dir, als sectors de major altitud de les zones industrials.

De la mateixa manera s’exigeix als òrgans responsables un pla anual de manteniment i neteja de llits, séquies i barrancs, després de comprovar el mal estat de conservació d’aquests i l’ampliació del gàlib de les conques de descàrrega, dos factors que han sigut determinants en l’obturació dels sobreeixidors de la zona afectada, una competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

UGT FICA PV valora de manera positiva la col·laboració amb l’Ajuntament i amb el seu alcalde aportant propostes que ajudaran a evitar que es produïsca una situació similar a la viscuda. Cal que des de les administracions s’executen els plans que han sorgit en aquesta reunió. “Treballadors i empreses necessiten protecció davant aquesta mena d’adversitats climatològiques, i per a això una mesura eficaç és mantindre en òptim estat les infraestructures dels polígons”, subratlla Daniel Argente.

Por la seua part, l’Ajuntament s’ha compromés a assumir i finançar l’establiment de protocols d’emergència i un sistema d’alerta primerenca dual conformat per sistemes de megafonia fixos i xarxes socials per a aquest tipus de situacions, així com punts fixos de tall de vials en cas d’inundabilitat, accions que “són també vitals en la milloria de les emergències”, explica Toni Gonzálex qui afig que “al marge de les gestions polítiques respecte a les Conselleries i la resta d’organismes supraterritorials, hem acordat la creació d’una comissió tècnica de seguiment i propostes, la primera reunió de la qual se celebrarà el pròxim 4 de desembre, i que mantindrem activa fins solucionar la problemàtica, sense descartar per això les accions legals que siguen necessàries quan al correcte manteniment de les conques i barrancs que garantisquen la seguretat dels treballadors i les empresses i, per tant, del nostre municipi”.