GENERAL

Almussafes disposarà enguany de 40 illes ecològiques, 12 més que fins ara

La localitat incorporarà a finals de 2021 un nou contenidor per a la recollida de la fracció orgànica i canviarà el color del contenidor de resta

L’Ajuntament ha aprovat hui els plecs per al començament del procés de licitació del nou contracte per a la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans i del seu transport

Entre les importants novetats que contempla el consistori també ses troba la la modificació del procediment per a la recollida de trastos


El procés de la licitació i adjudicació del nou contracte per a la recollida de residus d’Almussafes està cada vegada més prop. Ahir, dijous 4 de febrer, el ple de la corporació municipal va aprovar la proposta d’expedient i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir la licitació abans esmentada i la posterior adjudicació del servei, que tindrà una vigència de deu anys i es preveu que entre en vigor a mitjan 2021. Entre les novetats destaca l’ampliació del nombre d’illes ecològiques, que passa de 28 a 40, la incorporació del contenidor d’orgànica, la modificació del procés de recollida de trastos i la substitució dels contenidors blaus, grocs i verds, aquests últims passaran a ser grisos i doblaran la seua capacitat. També canviarà la tecnologia utilitzada pels vehicles encarregats de buidar aquests dipòsits. La regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud, destaca que amb tots aquests canvis la recollida “es desenvoluparà d’una manera més ràpida, més neta, més silenciosa i més segura”.

La gestió dels residus sòlids urbans i assimilables generats en Almussafes canviarà substancialment a partir de mitjans d’aquest 2021, moment en què es preveu l’entrada en funcionament del nou contracte municipal relatiu a aquesta qüestió. Ahir, dijous 4 de febrer, el ple de l’Ajuntament de la població va donar llum verda a la proposta d’aprovació de l’expedient i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que ha de regir l’adjudicació d’aquest, com a pas previ al començament del procés de licitació. A l’igual del que conclou ara, tindrà una duració de 10 anys.

L’actualització del servei arribarà acompanyada de “nombroses novetats” i millores substancials, fruit del “compromís amb el planeta, la sostenibilitat i l’entorn”, va ressaltar la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud. “En deu anys han canviat molt les coses. La societat i les administracions públiques estem molt conscienciades amb la importància de cuidar al màxim totes les nostres accions per tal de debilitar al mínim el lloc on vivim. Per això era el moment d’incorporar tots aquests avanços que han anat aconseguint-se durant aquests anys en matèries com la classificació de residus, el reciclatge o la tecnologia que s’utilitza per a dur a terme aquests treballs”, explicava l’edil.

Més illes ecològiques i nous contenidors per a residus orgànics

Una de las principals novetats és que Almussafes passarà de tindre 28 a 40 illes ecològiques, amb la qual cosa en sumarà 12 de noves i aproparà a la ciutadania als punts on dipositar els residus. Cal destacar que algunes d’aquestes noves illes s’instal·laran a les dues àrees industrials del municipi, espais on fins ara encara no se n’havia habilitat cap.

Altra de les modificacions és que s’incorporarà a aquestes illes el contenidor de fracció orgànica, la recollida del qual es durà a terme tres vegades a la setmana. Serà marró i dins d’ell es dipositaran les restes de fruita, verdura, tovallons usats i altres elements de fàcil descomposició. “A més de l’adaptació a la nova normativa vigent, era una de les demandes que ens havien fet arribar i que, des del principi, estava als nostres plans”, va afegir Calatayud.

També s’apreciaran altres canvis, com la modificació del color del contenidor dedicat a la fracció de resta, que passarà del verd actual al gris. Aquests dipòsits, on s’han de tirar materials com fulles d’afaitar, compresses o bolquers, doblaran el seu espai i passaran dels 1.000 als 2.000 litres de capacitat, tot i que aquests residus continuaran recollint-se tots els dies. Per aprofitar aquesta circumstància, es procedirà a renovar també tots els contenidors, no només els verds, sinó també els blaus (paper i cartó) i els grocs (envasos de plàstic, llaunes i brics).

Nou sistema de recollida de trastos

La recollida de trastos seguirà sent quinzenal i es mantindran com a jornades establertes per a això el segon i el quart dimecres de cada mes. No obstant això, aquelles persones que desitgen fer ús d’aquest servei hauran de contactar prèviament per telèfon per a indicar les seues dades personals, els efectes que desitja tirar i l’hora en què els dipositarà a la via pública. “L’objectiu és que els trastos estiguen el mínim temps possible al carrer, perquè provoquen problemes de seguretat i mobilitat, tant a les persones com als vehicles que circulen per la calçada. A més, d’aquesta manera el procés està molt més controlat i podem detectar amb facilitat si algú no compleix el procediment en incomplir l’horari o dipositant objectes que han de dur-se directament a l’ecoparc”, va explicar la regidora.

Finalment, en aquest nou contracte, les repercussions del qual per al dia a dia de la població s’explicaran detalladament més endavant per mitjà d’una campanya informativa, apareixen novetats relacionades amb la tecnologia utilitzada per a la recollida dels residus. Tal com es desprén de la proposta aprovada, el camió que s’utilitzarà estarà equipat amb un nou mètode intel·ligent de recollida bilateral, controlat des de cabina amb un sistema monooperador automàtic. L’equip disposarà d’un làser detector de contenidors i d’una grua robotitzada perquè les persones operàries no hagen de baixar dels vehicles. D’aquesta manera “s’estalviarà temps i s’incrementarà la seguretat dels treballadors i les treballadores”, va comentar l’edil, qui va concloure dient que, una vegada entre en vigor aquest contracte, la recollida “es desenvoluparà d’una manera més ràpida, més neta, més silenciosa i més segura”.