AJUDES

Almussafes destina 51.700 euros a les subvencions per a la compra del primer habitatge

Les sol·licituds per a optar a elles poden presentar-se des de hui, dijous 22 de juliol, i fins al pròxim 30 de setembre

La quantia màxima per petició serà de 2.100 euros, d’acord amb els criteris de baremació establits en les bases


Almussafes destina 51.700 euros a les subvencions per a la compra del primer habitatge

L’Ajuntament d’Almussafes obri el període per a sol·licitar les subvencions per la compra o autopromoció del primer habitatge, programa que compta amb un pressupost de 51.705 euros. Les peticions poden presentar-se, preferentment via telemàtica, fins al 30 de setembre i les ajudes podran ascendir fins als 2.100 euros. Segons l’alcalde, Toni González, l’objectiu “és ajudar a pal·liar, encara que siga amb una xicoteta aportació, les enormes despeses que comporta aquesta acció”. Les bases poden consultar-se en www.almussafes.net.

La ciutadania almussafenya que haja adquirit o vaja a adquirir el seu primer habitatge en la zona urbana del terme municipal de la població entre l’1 de novembre de 2019 i el pròxim 30 de setembre de 2021, ja poden sol·licitar les subvencions convocades per l’Ajuntament amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta mena de propietats.

El Consistori ha reservat un pressupost total de 51.705 euros per a aquesta convocatòria, en la qual s’atorgaran ajudes màximes per habitatge de 2.100 euros, d’acord amb els criteris de baremació establits en les bases del programa, que poden consultar-se en www.almussafes.net.

“Cada vegada resulta més complicat apostar per la compra d’un habitatge perquè el cost obstaculitza, i molt, la presa d’una decisió tan important per a la vida de les persones. Això impedeix que la gent puga independitzar-se i també que es llance a disposar d’una casa en propietat, per la qual cosa la nostra intenció és ajudar a pal·liar, encara que siga amb una xicoteta aportació, les enormes despeses que comporta aquesta acció”, explica l’alcalde, Toni González.

Entre els principals requisits marcats per a poder accedir a aquestes subvencions destaquen que les persones propietàries han de ser majors d’edat o menors emancipats, estar empadronades amb una antiguitat mínima d’un any comptant fins a la data de la signatura de l’escriptura i que l’habitatge, que ha d’estar situat en zona urbana, no pot superar els 150 m2 útils. En la convocatòria s’accepten sol·licituds per la compra d’habitatge nou, usat i en construcció i per l’autopromoció d’habitatges de nova planta i sobre edificis existents amb dret de vol o sobreedificació, així com l’adequació o habilitació de cambres existents per a domicili.

Tal com es recull en les bases, les persones sol·licitants rebran el 100% de la subvenció que corresponga després del procés de baremació sempre que la totalitat dels compradors i les compradores de l’habitatge complisquen tots els requisits. En cas contrari, l’import concedit s’ajustarà al percentatge de participació en l’adquisició dels qui els complisquen. En aquest sentit, es tindran en compte en la puntuació els ingressos de l’últim exercici fiscal, la superfície de l’habitatge i el percentatge de participació.

Les sol·licituds per a optar a aquestes ajudes, que no són compatibles amb altres concedides pel mateix concepte per altres entitats públiques o privades, poden presentar-se des de hui, dijous 21 de juliol, i fins al pròxim 30 de setembre, preferentment via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, o de manera presencial en l’oficina auxiliar del registre en el Pavelló Poliesportiu Municipal, Casa Ayora o el Registre General situat a la Casa Consistorial.