FORMACIÓ

Almussafes crea les “Beques d’estiu” per a substituir a ‘La Dipu et Beca’

L’administració provincial no ha convocat oficialment per a aquest 2020 una nova edició del seu programa de pràctiques

L’Ajuntament becarà a cinc joves durant dos mesos per a col·laborar en la seua formació acadèmica

El consistori invertirà 5.480 euros en aquesta iniciativa, gràcies a la qual cada persona cobrarà 1.000 euros bruts pel seu treball

El període de presentació d’instàncies començarà quan es publiquen les bases en el BOP, moment en el qual s’informarà la ciutadania


Un total de 5 joves estudiants de diferents disciplines tindran l’oportunitat de col·laborar amb l’administració almussafenya durant els mesos de juliol i agost gràcies a les ‘Beques d’Estiu Ajuntament d’Almussafes 2020’, convocatòria que substitueix enguany al programa ‘La Dipu et Beca’. El consistori invertirà de fons propis un total de 5.480 euros per a la posada en marxa d’aquest projecte, gràcies al qual diferents departaments es veuran reforçats amb l’ajuda d’almussafenys que cobraran 500 euros bruts mensuals per 20 hores de treball setmanal. En aquesta ocasió es busquen estudiants de graus en Enginyeria Electrònica i Automàtica, Llengües Modernes i les seues literatures, Periodisme i Disseny i Tecnologies Creatives i del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. El període de presentació de sol·licituds començarà quan es publiquen les bases en el Butlletí Oficial de la Província.

Els i les estudiants d’universitat i de cicles formatius d’Almussafes tornen a tindre un any més l’oportunitat d’aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits al llarg de la seua formació gràcies a les beques que es plantegen des de l’Ajuntament de la població. Malgrat que la Diputació de València ha cancel·lat enguany la tradicional convocatòria del programa ‘La Dipu et Beca’, el consistori almussafeny ha optat per seguir avant amb la iniciativa i planteja un projecte similar al que ha denominat ‘Beques d’Estiu de l’Ajuntament d’Almussafes 2020’, que seguirà la dinàmica utilitzada fins ara per l’administració provincial.

En concret, es concediran 5 beques, que es desenvoluparan al llarg dels mesos de juliol i agost. Pel seu treball, que s’ha establit en 20 hores setmanals, les persones seleccionades percebran una ajuda de 500 euros bruts al mes, la qual cosa significa que l’Ajuntament invertirà un total de 5.480 euros de fons propis en el finançament del programa. “Ens semblava primordial que els nostres joves tingueren un espai en el qual posar en pràctica l’aprés en els seus respectius centres formatius i pensàvem que la suspensió de ‘La Dipu et Beca’ no havia de ser un impediment per a continuar amb aquesta proposta tan enriquidora, tant per a les persones seleccionades com per al conjunt de treballadors i treballadores del consistori”, destaca l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Llocs disponibles

Tal com estableixen les bases, la concessió de les beques queda supeditada al perfil de les persones sol·licitants. En aquesta ocasió se seleccionarà a una persona per a l’àrea de Seguretat Ciutadana, una altra per a la d’Urbanisme i tres per a la d’Esports, Cultura, Educació i Joventut.

Per a la primera es busca a algú amb estudis de Formació Professional de Grau Superior en la branca d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, que s’encarregarà de la gestió d’usuaris, del diagnòstic de disfuncions del sistema i serveis de xarxa i de la gestió de bases de dades. Respecte a la del departament d’Urbanisme, es considera necessari comptar amb algú amb estudis del grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica, qui brindarà suport en tasques relacionades amb l’enginyeria i el manteniment, així com en labors d’informació i atenció al públic.

Una altra de les persones seleccionades haurà d’estar cursant estudis de grau en Llengües Modernes i les seues literatures, atés que la seua comesa consistirà a corregir cartes i fullets i col·laborar en la redacció de publicacions i en tasques de recollida d’informació. L’elaboració del dossier de premsa diari, la recollida de material i la col·laboració en la redacció i correcció de publicacions seran alguns dels treballs que exercirà la persona que aconseguisca la plaça habilitada per al departament de Comunicació, que haurà de comptar amb estudis del grau en Periodisme.

Finalment, l’últim dels llocs s’atorgarà a una persona que es trobe matriculat en el grau de Disseny i Tecnologies Creatives, qui tindrà l’oportunitat de posar a la disposició de l’administració local el seu talent en aspectes com la creació de cartells, logotips, baners informatius i fullets d’activitats programades per l’Ajuntament. Aquesta persona també desenvoluparà labors de col·laboració amb els serveis impressors encarregats del disseny i la maquetació del material dels diferents projectes municipals.

“Aquestes oportunitats donen un gran valor afegit als currículums vitae perquè per a molts d’ells serà la primera vegada que s’enfronten a un entorn laboral, amb l’experiència que això aporta a nivell de compliment d’objectius, contacte amb companys, aplicació de continguts apresos… Sempre resulta gratificant i per això no podíem deixar apartat el projecte si sabíem que podíem desenvolupar-lo nosaltres directament”, afirma l’edil.

Sol·licituds i requisits

Les sol·licituds, que podran presentar-se quan es publiquen les bases en el Butlletí Oficial de la Província, moment en el qual s’informarà la ciutadania a través de les vies habituals, hauran d’anar acompanyades d’una fotocòpia del DNI, la documentació acreditativa d’estar cursant la titulació requerida, l’expedient acadèmic corresponent al curs immediatament anterior, la declaració de la renda de l’any 2018 de tots els membres de la unitat familiar i, si és el cas, el certificat de discapacitat superior al 33%.

Per a optar als llocs és necessari, entre altres requisits, estar empadronat a Almussafes, tindre 18 anys complits, trobar-se cursant algun dels ensenyaments oficials requerits i no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral. Per a garantir que aquests programes beneficien a un major nombre de persones, tindran preferència les que no hagen sigut beneficiàries de les beques de l’Ajuntament ni de la ‘Dipu et Beca’ en edicions anteriors. Com sol ser habitual, una comissió avaluadora s’encarregarà de dur a terme la baremació dels mèrits aportats, de la concessió i del seguiment de les beques.