NOTÍCIES

Almussafes contracta a 10 persones gràcies al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària

Gràcies a la iniciativa, impulsada per a pal•liar la desocupació agrícola estacional, els seleccionats disposen d’un contracte d’un mes

El Servei Públic d’Ocupació Estatal i el consistori municipal cofinancen el projecte, el cost total del qual ascendeix a 40.796 €


Els vuit peons i dos oficials agraris seleccionats per a participar en el Programa de Foment de l’Ocupació Agrària a Almussafes ja han començat els treballs per a dur a terme el projecte plantejat pel consistori per al seu desenvolupament durant el mes de durada de la iniciativa, que es va iniciar el passat 25 de juliol i estarà en marxa fins al pròxim 24 d’agost. L’Ajuntament de la localitat ha invertit en el pla 21.000 € mentre que el Servei Públic d’Ocupació Estatal aporta els restants 19.798 €.

Un any més, l’Ajuntament d’Almussafes s’ha adherit al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, SEPE, que aquest organisme promou amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i garantir als treballadors aturats del règim agrari un complement de renda durant el període no coincident amb la campanya agrícola. La iniciativa possibilita, a més, l’ampliació del currículum dels treballadors augmentant l’experiència i amb açò les possibilitats d’ocupació, així com la millora de la seua qualificació professional, donats els coneixements teòric-pràctics que adquireixen per a l’execució de les obres.

“És necessari recolzar aquests plans especials d’ocupació perquè suposen un gran alleujament per als treballadors del sector agrícola i les seues famílies fora de les èpoques de recollida de les collites en els camps i perquè a la vegada constitueixen una oportunitat per a posar a punt tasques que han de dur-se a terme periòdicament, com l’esbrossat del Parc Rural”, afirma l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Des del passat dilluns 25 de juliol i fins al pròxim dimecres 24 d’agost, els dos oficials i els vuit peons agraris seleccionats estan executant un projecte d’obres en la zona del Parc Rural de la localitat, consistent en l’esbrossat i neteja del terreny, entre altres tasques de manteniment d’aquesta dependència pública municipal. Per a la posada en marxa del programa, pressupostat en 40.796 €, l’Ajuntament d’Almussafes ha rebut una subvenció per part del SEPE de 19.798 €, sent el consistori el que ha sufragat els restants 21.000 € necessaris per a portar endavant de la iniciativa.

Els requisits per a accedir a l’oferta, per a la qual els interessats van poder presentar la seua candidatura fins al passat 10 de juny, exigien als aspirants estar inscrits en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació com a aturats del Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social, acreditar la condició de treballadors agrari i evidenciar que almenys un mes dels quals acrediten estar d’alta en aquest pla està inclòs dins dels sis mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds.

Superades aquestes exigències, els candidats van ser valorats per una comissió de baremació en base uns criteris de selecció en els quals es tenien en compte elements com l’adequació al lloc, les responsabilitats familiars, el període de permanència com a demandant d’ocupació o el no haver sigut contractat en aquest programa en 2015.

Categorías:NOTÍCIES, OCUPACIÓ