AJUDES

Almussafes concedeix 139 beques de menjador per al curs 2020-2021 i inverteix en elles 40.996 euros

L’Ajuntament continua apostant per aquest programa amb el qual es busca col.laborar en la conciliació i en les càrregues econòmiques

La comissió avaluadora ha tingut en compte aspectes com la renda de les famílies o la situació de desocupació d’algun dels seus membres


Un total de 139 alumnes dels CEIP Pontet i Almassaf han sigut inclosos en el programa de beques de menjador escolar llançades per l’Ajuntament d’Almussafes per a cobrir part de les despeses d’aquest servei durant el curs 2020-2021. El consistori invertirà en aquesta convocatòria 40.996 euros, una quantitat amb la qual, tal com explica el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano, “alleugerim les càrregues econòmiques derivades de la cura i la criança, però alhora facilitem la conciliació de la vida familiar i laboral, ja que l’alumnat és atés en el centre educatiu entre les classes del matí i les de la vesprada”.

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes ja ha fet públiques les llistes definitives de les persones beneficiàries del programa de beques de menjador escolar per al present curs 2020-2021. Després de concloure la convocatòria i establir-se els imports que finalment cobrarà l’alumnat inclòs en la iniciativa, el consistori municipal ha calculat que invertirà un total de 40.996 euros a col.laborar amb les famílies de l’alumnat dels CEIP Pontet i Almassaf en el pagament del servei de menjar servit en aquests col.legis els dies lectius. Concretament, rebran ajuda dins d’aquest pla 139 xiquets i xiquetes de la localitat estudiants d’infantil i primària, 44 del Pontet i 95 de l’Almassaf.

“Gràcies a aquest programa alleugerim les càrregues econòmiques derivades de la cura i la criança, però alhora facilitem la conciliació de la vida familiar i laboral, ja que l’alumnat és atés en el centre educatiu entre les classes del matí i les de la vesprada”, destaca el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano, qui recorda que aquestes beques busquen atendre aquelles persones a les quals no arriben les subvencions plantejades per la Generalitat Valencianes en aquest àmbit. “És molt important estar al costat de les famílies sempre i especialment en moments difícils com els que estem vivint a causa de la crisi econòmica provocada per la pandèmia”, afig.

Requisits i baremació

Les sol.licituds havien d’entregar-se entre el 8 d’agost i l’11 de setembre, període després del qual una comissió avaluadora va analitzar les peticions seguint els criteris establits en les bases reguladores del programa. Com a principals requisits, figuraven que almenys un dels dos progenitors havia d’estar empadronat i haver mantingut la residència efectiva a Almussafes almenys dos anys abans que finalitzara el termini de presentació d’instàncies. A més, el o la menor també havia de formar part del padró municipal i conviure en el mateix domicili, excepte en casos d’urgent necessitat social degudament acreditats.

Durant l’avaluació, s’han tingut en compte aspectes com la renda familiar i altres circumstàncies com la situació de desocupació de pares, mares i tutors sense prestació o subsidi, la condició de família nombrosa o la discapacitat funcional d’algun membre de la unitat familiar en grau igual o superior al 33%, entre altres qüestions. Excepte en tres casos, en els quals per la baremació realitzada es percebrà la meitat, totes les sol.licituds acceptades comptaran amb una ajuda total de 296 euros per a sufragar les despeses de menjador.

L’ingrés d’aquestes subvencions s’abonarà en el compte dels centres docents per mitjà de pagaments mensuals endossats a nom de les persones beneficiàries, prèvia justificació per part del col.legi, en la qual se certifique els dies d’assistència i l’import per a cada persona becada que haja fet ús del servei en el mes anterior.