IGUALTAT

Almussafes aprovarà el seu I Pla Municipal d’Igualtat en el ple de febrer

Este mateix matí, s’ha presentat en l’Ajuntament l’esborrany del document, amb el que s’establix el full de ruta de la igualtat a Almussafes fins a l’any 2021

La participació ciutadana ha sigut una de les claus per a completar la fase de diagnòstic del projecte


La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes es prepara per a aprovar l’I Pla Municipal d’Igualtat d’Hòmens i Dones de la localitat. Durant el matí de hui divendres, 29 de desembre, l’empresa “Equàlitat, Participació i Igualtat”, contractada per l’ajuntament per a l’elaboració del projecte, ha presentat l’esborrany del document que, després de ser analitzat pels diferents grups municipals, s’aprovarà en el ple ordinari del pròxim mes de febrer. La fase de diagnòstic, en la que han participat particulars, funcionaris, becaris i representants d’associacions a través d’entrevistes presencials i un qüestionari online, ha sigut essencial per a demanar l’opinió pública i dissenyar un pla que respon a la realitat local i que tindrà una vigència de quatre anys.

L’Ajuntament d’Almussafes aprovarà el pròxim mes de febrer el seu Pla Municipal d’Igualtat d’Hòmens i Dones 2018-2021, el document que guiarà totes les accions futures del consistori de la localitat per a continuar avançant en la implementació d’iniciatives que contribuïsquen a la plena igualtat dels veïns i veïnes de la població. “El nostre repte és convertir a Almussafes en una localitat en què la igualtat siga real i efectiva i per això el document establix una gran quantitat de reptes que anirem desenrotllant durant els pròxims quatre anys”, destaca la regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud.

Conclosa la fase de participació ciutadana, l’empresa concessionària ha redactat un pla d’acció que arreplega una gran quantitat d’iniciatives, a més de contemplar avaluacions parcials cada any, que s’aprovarà per part del ple municipal el pròxim mes de febrer. Entre les accions que es detallen en l’esborrany destaca la introducció de la perspectiva de gènere en les actuacions municipals, a més de garantir un entorn participatiu i associatiu lliure de desigualtats i discriminacions basades en el sexe.

Avançar cap a un municipi en què prevalguen els valors igualitaris i de respecte a la diversitat en els àmbits cultural, educatiu i esportiu també forma part d’este full de ruta que, a més, aborda qüestions com la de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés i la permanència de les dones en l’àmbit laboral i en igualtat de condicions.

El document també incidix en una sèrie d’accions per a avançar cap a un municipi lliure de violència de gènere i masclista, amb la creació de protocols d’actuació i la conscienciació, no sols de la ciutadania i entitats locals, sinó també de tot el teixit empresarial, de la rellevància de previndre i lluitar contra este maltractament de manera conjunta.
 
Participació Ciutadana
 
L’empresa encarregada de l’elaboració del pla, “Equàlitat, Participació i Igualtat” ha incorporat en l’esborrany, que s’ha entregat este mateix matí en la dependència pública, el resultat de les sessions informatives, entrevistes presencials i qüestionari online en les quals han participat activament entitats locals, personalitats, particulars, funcionaris, becaris i inclús polítics, completant així una fase de diagnòstic que buscava la major implicació i consens ciutadà en el procés.

En este sentit, el projecte resultant respon a les necessitats detectades pels veïns i veïnes i està adaptat adaptat a les circumstàncies concretes del municipi. “Estem plenament convençuts de que la igualtat de dones i hòmens i el respecte a la diversitat entre persones ha de ser un principi diferenciador i transversal en les diferents polítiques públiques que impulse el nostre ajuntament durant els pròxims anys”, conclou l’edil.

Este I Pla Municipal d’Igualtat d’Hòmens i Dones d’Almussafes, dotat amb un pressupost global que ascendix a 7.000 euros, acaba de rebre una subvenció de la Diputació de València que ascendix a la quantia de 3.075 euros.

Categorías:IGUALTAT, NOTÍCIES