AJUDES

Almussafes aprova unes ordenances fiscals verdes per a promoure l’energia solar en habitatges i premiar la sostenibilitat en empreses

En el 2023, s’aplicarà una bonificació de fins a un 50% per cent en el rebut de l’IBI dels habitatges d’ús residencial per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Las empreses que utilitzen o produïsquen energies renovables o sistemes de cogeneració i disposen d’un pla de transport per als seus treballadors tindran una bonificació entre l’1 i el 8% en l’IAE

Bonificació del 5% en la taxa per ocupació de via pública per taules i cadires per domiciliació dels rebuts

El ple municipal ha aprovat hui divendres, 28 d’octubre, les modificacions fiscals que entraran en vigor en l’exercici pressupostari de 2023


Almussafes aprova unes ordenances fiscals verdes per a promoure l’energia solar en habitatges i premiar la sostenibilitat en empreses

Aquesta mateixa vesprada, el ple de la corporació municipal d’Almussafes ha aprovat en sessió extraordinària i per majoria (9 vots a favor del PSOE, tres abstencions de Compromís i un vot en contra del PP) les Ordenances Fiscals per a l’any 2023. El compromís de l’executiu local en la lluitacontra el canvi climàtic i la reducció d’emissions, així com la l’aposta per l’energia solar fotovoltaica i per una mobilitat sostenible són les premisses que defineixen els nous textos fiscals. En 2023 l’Ajuntament d’Almussafes aplicarà una bonificació de l’Impost de Béns immobles (IBI), de fins al 50% de la quota a tots els habitatges d’ús residencial que instal·len sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar, durant els cinc períodes impositius següents a la finalització de la instal·lació. Així mateix, las empreses que utilitzen o produïsquen energies renovables o sistemes de cogeneració i disposen d’un pla de transport per als seus treballadors es beneficiaran d’una bonificació entre l’1 i el 8% en l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE). I entre les novetats tributàries que entraran en vigor l’any vinent destaca també el benefici fiscal del descompte del 5% de la quota de la taxa per ocupació del domini públic local (per a la instal·lació de taules i cadires) si es domicilia el rebut, així com l’eliminació de càrregues administratives als hostalers.

L’impacte que està tenint en la nostra societat l’actual crisi energètica ha portat a l’Ajuntament d’Almussafes a adoptar mesures tributàries que es consideren necessàries per a pal·liar els efectes que aquesta situació està tenint especialment en aquelles famílies amb menors ingressos pel que el ple acaba d’aprovar una nova bonificació en l’ordenança fiscal reguladora sobre l’impost de béns immobles (IBI) que pretén fomentar l’ús d’energies renovables provinents del sol, concretament la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar.

Aquesta bonificació en la quota íntegra de l’impost, durant els cinc períodes impositius següents a la finalització de la instal·lació, s’ha establit tenint en compte el valor cadastral dels immobles urbans d’ús residencial i es quantifica en funció del valor d’aquests: a menor valor cadastral major percentatge de bonificació. “Es tracta d’una clara i potent aposta pel medi ambient i per la ciutadania sensible i compromesa, atés que els nostres veïns i veïnes poden veure reduïda la quota íntegra de l’impost en fins al 50%”, explica l’edil d’Hisenda, Mar Albuixech, qui afig que “el caràcter de la bonificació és pregat, és a dir, s’ha de sol·licitar per part de la ciutadania i farà efecte des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite”.

A més, l’import de la bonificació total acumulada durant tot el període bonificat no podrà excedir del 30 per cent del cost final (IVA inclòs) de la instal·lació i tampoc podrà superar la quantia de 300 euros en cadascun dels exercicis.

Respecte al Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) s’implementa per a l’exercici 2023 una bonificació mediambiental per a les empreses, l’objectiu prioritari de la qual és el foment de la utilització d’energies renovables a partir d’instal·lacions per al seu aprofitament o sistemes de cogeneració, juntament amb la utilització de mitjans de transport col·lectius a la disposició de les seues plantilles de treballadors, amb l’objectiu d’impulsar les condicions mediambientals del municipi d’Almussafes i de les seues potents àrees industrials. El percentatge de la bonificació en la quota municipal és major en aquelles empreses, subjectes passius de l’impost, que tinguen un major nombre d’empleats que es traslladen al seu lloc de treball mitjançant el citat transport col·lectiu. En aquest sentit, el barem s’ha establit entre l’1% i el 8%.

“Es tracta d’unes ordenances històriques des del punt de vista ecològic, donats els beneficis tributaris introduïts en fiscalitat verda i a més mantenim l’IBI urbà amb ús residencial i la resta dels usos no diferenciats en el mínim exigible per llei, 0,40%, també en el 2023, beneficiant de nou el màxim possible a la ciutadania en general, a les petites i mitjanes empreses i als professionals autònoms”, explica la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech.

Quant a la taxa que venen abonant per l’ocupació del domini públic local els bars i restaurants de la localitat pels conceptes d’instal·lació de terrasses exteriors amb taules i cadires, l’executiu d’Almussafes adopta un acord de millora substancial de la gestió de la seua recaptació i la disminució de les càrregues administratives per als contribuents, modificant el règim actual d’autoliquidació pel cobrament de rebuts per padró. Així mateix, aquells hostalers que domicilien el pagament d’aquesta taxa es beneficiaran d’un descompte del 5% del seu import.

Pla personalitzat de pagament de tributs

El consistori d’Almussafes manté per al pròxim exercici pressupostari el Pla Personalitzat de pagament de tributs, que s’aplica des de l’any 2020, que permet el fraccionament en 10 quotes mensuals, sense interessos de demora, que es carregaran en els comptes dels contribuents en els mesos de febrer i novembre. Els veïns i veïnes que encara no hagen sol·licitat el sistema de fraccionament, poden acollir-se al mateix fins el pròxim dia 15 de gener de 2023.