EDUCACIÓ

L’IES Almussafes conclou la seua investigació sobre un sistema de control intel•ligent

La iniciativa ha comptat amb una beca de la Fundació Bankia i amb la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat, Siemens i AVIA

El projecte, en el qual ha participat l’alumnat de cicles formatius, ha inclòs la redacció d’un pla de màrqueting per a vendre la idea

Tres alumnes del centre estan construint ara la maqueta del depòsit amb el qual es provarà el sistema


Després de mesos d’intens treball, la investigació desenvolupada per l’IES Almussafes per a trobar un sistema de regulació per intel·ligència artificial i control intel·ligent ja ha conclòs i ho ha fet, segons els seus responsables, de manera satisfactòria. El projecte, que s’ha dut a terme gràcies a la beca Dualiza concedida al centre per la Fundació Bankia, ha comptat amb la col·laboració de l’Associació FP Empresa, l’Ajuntament d’Almussafes, Siemens i AVIA (Clúster de l’Automoció de la Comunitat Valenciana). Ara s’està construint la maqueta del depòsit amb el qual es provarà el sistema que, segons el professorat, pot tindre aplicació a nivell industrial.

La investigació impulsada per l’IES Almussafes per a trobar un sistema de regulació per intel·ligència artificial i control intel·ligent, que ha comptat amb una beca Dualiza de la Fundació Bankia, ha conclòs amb resultats molt positius. En el procés, que actualment afronta la construcció de la maqueta del depòsit amb el qual es provarà el sistema, ha estat involucrat part de l’alumnat del Grau Superior de Mecatrònica Industrial i del Grau Mitjà de Gestió Administrativa.

L’IES Almussafes conclou la seua investigació sobre un sistema de control intel•ligent

El professorat considera que l’experiència “ha sigut tot un èxit”. Basant-se en un model lineal estudiat per l’alumne Sergio Catalá durant el seu projecte final de cicle en el curs 2017-2018, es van crear dos simuladors d’aprenentatge per intel·ligència artificial, a càrrec dels projectes finals de cicle de Manuel Godoy i Bernat Núñez, durant el curs 2018-2019, amb Fernando Soler com a professor responsable.

En ells es va demostrar que la suposició del model lineal de Sergio Catalá era factible a nivell industrial, almenys en teoria. Actualment, els alumnes Rubén Espina, Álvaro Gil i Jonathan Sastre, estudiants del segon curs del Grau Superior de Mecatrònica Industrial, estan construint la maqueta del depòsit amb el qual es provarà, en un equip real, que l’algorisme utilitzat en els models anteriors funciona en equips industrials.

En resum, durant aquesta investigació s’ha simulat el comportament d’un depòsit al qual entra aigua amb un cabal variable i desconegut, en el qual es vol mantindre una altura de líquid constant. Per a aconseguir aquest objectiu, es compta amb una vàlvula el percentatge d’obertura de la qual està regulat pel controlador a investigar.

Segons els responsables del projecte, els resultats són “molt satisfactoris”, atés que s’ha aconseguit obtindre una regulació estable de l’altura del depòsit en un temps de proves de l’algorisme d’aproximadament 30 segons, durant els quals el depòsit no ha arribat en cap moment a vessar, independentment del cabal d’entrada. Aquests avanços es consideren més que suficients per a donar-li una aplicació a nivell industrial.

Amb l’ajuda de la beca concedida per Bankia, l’IES Almussafes ha adquirit divers material, entre el qual destaquen un Siemens S7-1500 i dues pantalles HMI. “Esperem que per a estiu de 2020 s’haja pogut provar ja la viabilitat de l’algorisme en l’equip real”, afirma Maribel Navarro, coordinadora de Cicles Formatius del centre.

Pla màrqueting

Aquest projecte, realitzat amb el suport de Fundació Bankia per la Formació Dual i l’Associació FP Empresa i la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, Siemens i AVIA (Clúster de l’Automoció de la Comunitat Valenciana), ha inclòs el desenvolupament d’un pla de màrqueting a càrrec de l’alumnat de primer i segon del Grau Mitjà de Gestió Administrativa. En el procés de redacció han tingut l’oportunitat de veure casos reals dels continguts impartits en les classes teòriques. En les sessions preparatòries van comptar amb l’assessorament del professorat de l’institut i de Pablo Llopis, soci de la consultora garrigós+llopis. “Va ser una experiència molt interessant i enriquidora que els va acostar al món de l’empresa”, assenyala Navarro.