TRANSP. CONTRACTES

Contractació de la pòlissa de l’assegurança multirisc de l’edifici de la Biblioteca Pública, per a cobrir els danys i possibles contingències que pogueren ocórrer en les esmentades instal·lacions

DESCRIPCIÓContracte adjudicat a A48037642: LIBERTY SEGUROS S.A. (MªCARMEN GALVE ROSA). per 1615.31 EUR
ENLLAÇEnllaç a la informació
CONTRACTACIÓ FINS06/05/2018