TRANSP. CONTRACTES

Col·locació i manteniment dels aparells de desinfecció de vàters…

Col·locació i manteniment dels aparells de desinfecció de vàters, recollida i neutralització de residus propis de la neteja personal de senyores, neteja de catifes d’entrada als edificis i el manteniment de bacteriostàtics i ambientadors per als edificis municipals, així com al prestació del servei de tractaments preventius i correctius de desratització, desinfecció i desinsectació (D.D.D.) i control i prevenció de legionel·losi en els immobles, instal·lacions i llocs del terme municipal que es recullen en el Plec Tècnic


DESCRIPCIÓContracte adjudicat a B97476956: MJC LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO, S.L.. per 19706 EUR
ENLLAÇEnllaç a la informació