Categoría: TRANSP. SUBVENCIONS

Subvencions per a l’any 2015

BENEFICIARI DESCRIPCIÓ DATA IMPORT (€) PERSONES DE LA TERCERA EDAT AJUDES TÈCNIQUES 01/01/2015 1500 AS. AMES DE CASA «TIRYUS» DESPESES CORRENTS 30/03/2015 1620 ASOCIACIÓ ARTS I OFICIS DESPESES CORRENTS 30/03/2015 670 AS DONES PROGRESISTES DESPESES CORRENTS 30/03/2015 1200 CLUB DE CERÀMICA DESPESES CORRENTS 30/03/2015 300 CONFRARIA SANTÍSSIMA CREU […]

Subvencions per a l’any 2014

BENEFICIARI DESCRIPCIÓ DATA IMPORT (€) PERSONES MAJORS AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES I ESCÀS SUPORT SOCIAL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 24/11/2014 81000 PERSONES AMB SITUACIÓ SOCIAL DESFAVORIDA AJUDES D’EMERGÈNCIA 24/11/2014 60000 MENORS AMB SITUACIÓ SOCIAL DESFAVORIDA SUBVENCIONS PER A PARTICIPAR DE L’ESCOLA D’ESTIU I EL CAMPAMENT D’ESTIU 24/11/2014 1500 PERSONES […]

Valencià | Español
MENU