AJUDES

Almussafes obri el termini per a sol·licitar les beques de menjador escolar del curs 2021-2022

Les peticions poden presentar-se des del passat 7 de juliol i fins al pròxim 10 de setembre

L’executiu municipal ha reservat una partida de 60.000 euros per a cobrir les despeses derivades d’aquest programa

En l’anterior convocatòria el consistori va invertir prop de 41.000 euros en un total de 139 ajudes


Almussafes obri el termini per a sol·licitar les beques de menjador escolar del curs 2021-2022

L’Ajuntament d’Almussafes llança una nova convocatòria de les beques de menjador escolar, en aquesta ocasió les relatives al curs 2021-2022. Les famílies interessades a presentar la seua sol·licitud per a acollir-se al programa poden fer-ho des del passat 7 de juliol i fins al pròxim 10 de setembre. Les bases poden consultar-se en www.almussafes.net. L’objectiu d’aquesta mesura és facilitar la conciliació personal i laboral i col·laborar amb les càrregues econòmiques derivades de la cura i la criança. “Som conscients de les dificultats per les quals travessen moltes famílies i que no sempre és senzill afrontar aquest tipus de despeses de manera autònoma, per la qual cosa des del govern local intentem, en la mesura de les nostres possibilitats, facilitar la seua participació en el menjador escolar”, afirma el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.

Les famílies almussafenyes amb menors matriculats o matriculades en els centres educatius públics de la localitat i que complisquen amb els requisits establits en les bases ja poden sol·licitar la seua incursió en la convocatòria de Beques de Menjador Escolar corresponents al curs 2021-2022. Impulsades i finançades directament per l’Ajuntament de la població, amb elles es busca col·laborar en les càrregues econòmiques derivades de la cura i la criança i també facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.

“Som conscients de les dificultats per les quals travessen moltes famílies i que no sempre és senzill afrontar aquest tipus de despeses de manera autònoma, per la qual cosa des del govern local intentem, en la mesura de les nostres possibilitats, facilitar la seua participació en el menjador escolar perquè durant el temps en el qual l’alumnat roman en el col·legi els seus responsables puguen acceptar treballs amb els quals continuar aportant diners amb els quals poder sufragar aspectes com el menjar, la roba, o el manteniment de l’habitatge”, ressalta el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.

Les peticions poden presentar-se en els registres del Departament de Benestar Social i General de l’Ajuntament o per via electrònica des del passat 7 de juliol i fins al pròxim 10 de setembre, tots dos inclosos. Al final d’aquest període una comissió avaluadora analitzarà les sol·licituds seguint els criteris establits en les bases reguladores del programa per a determinar la seua acceptació i establir la quantia concreta a percebre. El consistori ha reservat un pressupost de 60.000 euros per a poder implementar aquesta iniciativa de la qual en el curs 2020-2021 es van beneficiar 139 alumnes i alumnes amb ajudes que, en tots excepte en tres casos, van ascendir a 296 euros. En total, es van invertir 40.996 euros de fons propis.

“Aquest tipus d’ajudes contribueixen al fet que els i les menors de famílies amb dificultats perceben una certa estabilitat en el seu dia a dia, la qual cosa els permet abordar els seus estudis amb major concentració, motivació i tranquil·litat. Per això, considerem essencial mantindre-les en el futur, igual que altres iniciatives com la Targeta Familiar o els programes de reforç escolar, que també s’ofereixen habitualment”, sosté el regidor d’Educació, Pau Bosch.

Requisits

Per a poder accedir a aquesta convocatòria és imprescindible que els i les escolars estiguen matriculats en els CEIP Almassaf o Pontet, que almenys un dels progenitors estiga empadronat o empadronada i mantindre la residència real i efectiva en el municipi almenys dos anys abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies. El o la menor també haurà d’estar empadronat o empadronada i conviure en el mateix domicili, excepte en els casos d’urgent necessitat social, degudament acreditats i valorats per la comissió d’avaluació.

Així mateix, serà requisit indispensable no percebre cap mena d’ajuda de menjador escolar de les regulades mitjançant la convocatòria corresponent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sent igualment necessari presentar en el centre educatiu corresponent la sol·licitud d’ajuda de la Generalitat Valenciana o haver confirmat l’esborrany. El document acreditatiu dels ingressos familiars referits a l’exercici 2020 també haurà d’incloure’s, sent descartades aquelles peticions en les quals la renda supere el llindar recollit en les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net.

A aquesta informació caldrà sumar la sol·licitud degudament emplenada i signada, el NIF, NIE o passaport en vigor dels progenitors o representants legals, el llibre de família, els dos últims rebuts de subministraments bàsics de l’habitatge i aquells impresos que acrediten la situació de desocupació, la condició de família nombrosa o persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa, i la discapacitat de l’alumnat o de qualsevol altre membre de la unitat familiar.